EHSV vyzýva rakúske predsedníctvo Rady EÚ, aby využilo svoje možnosti na posilnenie európskej jednoty

Rakúsky minister pre záležitosti EÚ, umenie, kultúru a médiá Gernot Blümel predstavil na plenárnom zasadnutí EHSV 11. júla program rakúskeho predsedníctva Rady EÚ. Jednou z jeho hlavných tém bola aj migrácia.

„Mohlo by sa stať, že EÚ zlyhá v otázke migrácie, Schengenu a rešpektovania základných hodnôt. Mali by sme sa preto usilovať vytvoriť takú Európu, ktorá nielen chráni, ale tiež podporuje a dokáže sa podeliť,“ povedal predseda EHSV Luca Jahier.

Predsedníčka skupiny Pracovníci Gabriele Bischoff vyhlásila, že pracovníci sa zasadzujú za odlišné chápanie Európy, ktorá chráni. „Najmä v týchto časoch, keď dôvera voči EÚ slabne, musia občania vedieť, že Európa dokáže zaručiť ich práva a slobody,“ uviedla.

Predseda skupiny Rozmanitosť Európa Arno Metzler poznamenal: „Dúfam, že rakúske predsedníctvo bude brániť ľudskosť a zabezpečí, že budeme spolupracovať. Migrácia je len jedným aspektom, musíme však spolupracovať aj v ďalších oblastiach, ako je elektronický obchod, voľný obchod, účasť občanov a VFR.“

Predseda skupiny Zamestnávatelia Jacek Krawczyk pripomenul, že Európa spočíva aj na svojich hodnotách, z ktorých nemožno poľaviť. Upozornil: „Európa ešte stále váhavo stojí na rázcestí. Musíme sa rozhodnúť, akou cestou sa chceme uberať. Oslabenie Schengenu by malo ničivé dôsledky pre podniky a všetkých občanov.“

Minister Blümel obhajoval plánované migračné centrá mimo Európy. „Kým je možné dostať sa na loď, ktorá by vás mohla dopraviť do Európy, budú v Stredozemnom mori ďalej umierať ľudia,“ varoval rakúsky minister. (sma)