Reforma sociálnej politiky jednou z hlavných podmienok vstupu Čiernej Hory do EÚ

Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a zástupcovia občianskej spoločnosti Čiernej Hory sa 17. júla zišli v Podgorici, aby diskutovali o aktuálnej situácii a ďalších krokoch v prístupových rokovaniach Čiernej Hory s EÚ a prijali spoločné vyhlásenie.

Zmiešaný poradný výbor EÚ – Čierna Hora (ZPV) vyzval vládu Čiernej Hory, aby zintenzívnila úsilie, ktoré vyvíja na splnenie kritérií stanovených na uzatvorenie rokovacích kapitol, najmä predbežných kritérií týkajúcich sa právneho štátu.

Pokiaľ ide o sociálnu politiku a zamestnanosť, ZPV zdôraznil význam pracovného práva ako základu pre štrukturálnu reformu trhu práce, ktorá by prospela celkovej hospodárskej a sociálnej situácii krajiny. V snahe pripraviť sa na voľný pohyb pracovníkov vyzval ZPV orgány Čiernej Hory, aby sa včas začali pripravovať na zapojenie do koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a do Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES), ako aj na používanie európskeho preukazu zdravotného poistenia. Na margo situácie médií a organizácií občianskej spoločnosti v krajine vyjadril ZPV obavy o slobodu tlače, najmä pokiaľ ide o národnú verejnoprávnu vysielaciu stanicu RTCG.

Ďalšia schôdza ZPV – dvanásta – sa uskutoční v druhom polroku 2018 v Bruseli. ZPV má dvanásť členov zastupujúcich EHSV a občiansku spoločnosť Čiernej Hory (šesť členov za každú stranu). (ks)