Znovu získať dôveru občanov v EÚ

skupina EHSV Rozmanitosť Európa

Cieľom pracovného stretnutia, ktoré 20. júla zorganizovala skupina EHSV Rozmanitosť Európa, bolo podnietiť účastníkov, aby sa zamysleli a predostreli nekonvenčné nápady, ktoré budú východiskom pre návrhy na summit o budúcnosti Európy v Sibiu.

Podujatie bolo nazvané Regaining Citizens’ Trust and Confidence in the EU (Znovu získať dôveru občanov v EÚ) a odvíjalo sa od týchto hlavných otázok:

  • Aké by mali byť všeobecné/horizontálne priority EÚ?
  • Ako môžeme znovu získať dôveru občanov: podporou účinnej európskej sociálnej politiky, bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a presadzovaním spravodlivého migračného systému?
  • Ako môžeme stimulovať vyvážený hospodársky rast a chrániť práva?
  • Ako môžeme partnerskou spoluprácou zabezpečiť udržateľné životné prostredie?
  • Ako môžeme účinne propagovať Európu a informovať o nej a zároveň zmierniť obavy o bezpečnosť a čeliť populistickej propagande?
  • Čo ďalšie si Európania želajú a ako by to EÚ mohla zabezpečiť?

Podujatie odštartovalo prípravu príspevku skupiny k plánu EHSV Z Krakova do Sibiu a ďalej, teda k projektu rozšíreného užšieho predsedníctva, ktoré 11. júna v Krakove vyzvalo všetky orgány EHSV (všetky tri skupiny, sekcie, monitorovacie strediská a dočasné skupiny), aby stanovili svoje priority pre budúcnosť Európy so zreteľom na summit v Sibiu plánovaný na marec 2019.

Počas diskusie odznelo množstvo rôznorodých nápadov týkajúcich sa mládeže, udržateľného rozvoja, mieru, základných práv, slobodných povolaní, nových foriem spolupráce, určovania pravidiel, transparentnosti, sociálnej inovácie a informovania o Európe.

Konkrétne odporúčania budú v blízkej budúcnosti zapracované do úplného zoznamu priorít. (ih)