Digitálna transformácia by mala prebiehať sociálne a eticky zodpovedným spôsobom

Digitálna transformácia v EÚ by mala byť založená na rešpektovaní európskych hodnôt a podporená silnejšou sociálnou politikou, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho nezabudne. Európskej spoločnosti ako celku, teda pracovníkom, podnikom a celej širokej verejnosti, by sa malo umožniť využiť rozsiahly potenciál, ktorý ponúkajú nové technológie, uviedol Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na svojom júlovom plenárnom zasadnutí.

Vo svojom stanovisku na tému Koncepcie EÚ týkajúce sa prípravy na prechod na digitalizovaný svet práce vypracovanom na žiadosť rakúskeho predsedníctva Rady EÚ výbor vymenoval viaceré priority pre EÚ, ktoré by mali pomôcť zabezpečiť, že sa podarí využiť výhody digitalizácie. Patrí medzi ne zlepšenie kvalifikácie pracovníkov v Európe, posilnenie systémov sociálneho zabezpečenia a zaistenie rozmanitosti na pracovisku, aby napríklad na pracovných miestach v digitálnom sektore neprevládali muži.

EHSV však varoval, že investície do sociálnej politiky tvoria len 0,3 % celkových verejných výdavkov, a upozornil, že tento podiel treba zvýšiť.

EHSV opätovne zdôraznil, že podporuje prístup, pri ktorom digitalizáciu riadi človek, a uviedol, že nabáda, aby sa rozvíjala sociálne zodpovedná umelá inteligencia slúžiaca spoločnému blahu.

„Nepriehľadnosť fungovania algoritmov a spôsob, akým uskutočňujú rozhodnutia, ktoré nemôžu ľudia kontrolovať, predstavujú obrovské výzvy pre EÚ a vyvolávajú zásadné otázky o tom, v akej spoločnosti chceme žiť,“ uviedol EHSV na záver. (ll)