EHSV vyzýva na koordinované európske opatrenia s cieľom zabezpečiť participatívny rozvoj technológie blockchainu

Technológie blockchainu a distribuovanej databázy transakcií, ktoré sa pôvodne spájali s kryptomenami, sa v skutočnosti môžu využívať všestranne a možno ich užitočne uplatňovať v sociálnom hospodárstve. Je však dôležité správne ich regulovať a nasmerovať tak, aby boli prínosom pre všetkých a každý mal možnosť zapojiť sa, uvádza sa v stanovisku EHSV, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí v júli.

EHSV zostavil dlhý zoznam týkajúci sa možných foriem využitia blockchainu a distribuovanej databázy transakcií, ktoré by mohli byť veľmi zaujímavé pre podniky sociálneho hospodárstva. Patrí medzi ne sledovateľnosť darov a získaných finančných prostriedkov, zlepšenie riadenia organizácií sociálneho hospodárstva, overovanie činností, certifikácia zručností, väčšia prehľadnosť a istota práv duševného vlastníctva a autorských práv, poskytovanie bezpečných systémov telemedicíny a elektronickej starostlivosti a úplná sledovateľnosť a identifikácia poľnohospodárskych produktov.

EHSV však upozorňuje, že obrovský potenciál nových digitálnych technológií a značné nevyhnutné investície vystavujú technológiu blockchainu riziku zoskupovania údajov a technologických sietí, ktoré môžu byť predmetom špekulácie.

Je dôležité, aby sa prijali verejné opatrenia s cieľom podporiť rozvoj týchto technológií, ktoré budú participatívne a dostupné, a taktiež je nevyhnutné zapojiť občiansku spoločnosť.

Regulácia EÚ má zmysel, pretože táto technológia využíva reťazce, ktoré možno vytvoriť bez ohľadu na štátne hranice. Značné nevyhnutné investície si vyžadujú prijať koordinované a štruktúrované opatrenia na európskej úrovni.

Prečítajte si stanovisko EHSV na tému Blockchain a technológia distribuovanej databázy transakcií ako ideálna infraštruktúra sociálneho hospodárstva (dm)