Vyhlásenie skupiny Pracovníci ku kriminalizácii solidarity

skupina Pracovníci v EHSV

V súvislosti so zúfalou humanitárnou situáciou v Stredomorí, ktorá sa vyznačuje nedodržiavaním zásad a hodnôt EÚ a v posledných týždňoch sa zhoršuje, skupina Pracovníci naďalej zastáva názor, že

  • solidarita NIE JE a nikdy nebude zločinom
  • záchrana životov je najdôležitejšia humánna povinnosť, či už po morálnej stránke alebo z hľadiska medzinárodného práva
  • humanitárne akcie a nezištná činnosť občianskej spoločnosti nesmú byť nikdy kriminalizované
  • prisťahovalectvo by sa nemalo využívať ako politický nástroj.

Skupina Pracovníci potvrdzuje svoju plnú podporu a solidaritu s organizáciami, mužmi a ženami, ktorí konajú v záujme záchrany životov. (prp)