Conny Reuter: „Sme tu, aby sme podporili občiansky dialóg progresívnej a inkluzívnej Európy.“

Na plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) sa uskutočnila diskusia so spolupredsedom kontaktnej skupiny EHSV pre európske organizácie a siete občianskej spoločnosti Connym Reuterom.

Conny Reuter predstavil závery a odporúčania z podujatia Dni občianskej spoločnosti 2019, ktoré sa uskutočnilo v polovici júna v Bruseli a v rámci ktorého sa skúmala téma udržateľnej demokracie. Hovoril tiež o úlohe kontaktnej skupiny zriadenej v roku 2004, ako jedinečnom orgáne v rámci EÚ, ktorý bol vytvorený s cieľom zabezpečiť trvalý dialóg medzi inštitúciami EÚ a európskou sieťou organizácií občianskej spoločnosti na úrovni EÚ.

„Sme tu, aby sme podporili občiansky dialóg progresívnej a inkluzívnej Európy,“ uviedol Conny Reuter na plenárnom zasadnutí a zdôraznil, že skupina zohráva dôležitú úlohu, keďže ponúka hľadisko EÚ na zásadné témy a politiky, pričom presahuje národné záujmy.

Predseda EHSV Luca Jahier ocenil dobrú prácu kontaktnej skupiny EHSV a zdôraznil: „Snažíme sa budovať mosty, a nie zatvárať dvere. Sme tu preto, aby sme pracovali spoločne za lepšiu Európu.“

Na dôkaz vzájomnej úzkej spolupráce organizuje kontaktná skupina a EHSV každý rok podujatie s názvom Dni občianskej spoločnosti s cieľom zdôrazniť príspevok organizácií občianskej spoločnosti k budovaniu Európskej únie, ktorá viac zodpovedá očakávaniam občanov. Tento rok sa konal desiaty ročník. Luca Jahier uviedol, že Dni občianskej spoločnosti sa stali jedným z najdôležitejších podujatí výboru. V júni sa na podujatí zúčastnilo viac ako 250 účastníkov. (ll)