Skupina Rozmanitá Európa smeruje do Helsínk na diskusiu o udržateľnom raste a spôsoboch posilnenia konkurencieschopnosti EÚ

skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa usporiada 16. a 17. septembra v Helsinkách mimoriadnu schôdzu. V súlade s prioritami fínskeho predsedníctva Rady EÚ „Udržateľná Európa, udržateľná budúcnosť“ sa naša skupina rozhodla zamerať na tri piliere, ktoré podporujú udržateľný rast, a tým zvyšujú konkurencieschopnosť EÚ: na biohospodárstvo a klimaticky neutrálnu Európu, digitalizáciu a infraštruktúru.

Prvý deň schôdze sa bude konať v priľahlej budove fínskeho parlamentu a bude venovaný konferencii na tému Podpora konkurencieschopnosti EÚ – tri piliere udržateľného rastu. Hlavným cieľom tejto konferencie je preskúmať a prediskutovať výzvy, príležitosti, dôsledky, najlepšie postupy a spôsoby zvyšovania konkurencieschopnosti EÚ. Na úvod konferencie vystúpia s prejavmi štátni úradníci, zástupcovia fínskej vlády a parlamentu, ako aj zástupcovia organizácií, ku ktorým patria fínski členovia skupiny III.

V druhý deň sa uskutoční študijná návšteva vidieckych oblastí v blízkosti Helsínk zameraná na udržateľné obhospodarovanie lesov a logistiku v odvetví lesného hospodárstva. (ih)