Skupina Zamestnávatelia sa zíde dvakrát vo Fínsku, aby diskutovala o umelej inteligencii a priaznivom podnikateľskom prostredí v EÚ

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Skupina Zamestnávatelia v EHSV usporiada dve konferencie v krajine, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ – vo Fínsku. Prvé podujatie sa uskutoční na konci augusta a bude zamerané na bystrú a inteligentnú Európu.

Konferencia sa bude konať 30. augusta v Turku pod názvom „Bystrá a inteligentná Európa - ako ju dosiahnuť“. Zameria sa na príležitosti a výzvy, ktoré prináša digitalizácia a umelá inteligencia pre podniky, na faktory úspechu v tejto oblasti a na následné očakávania, pokiaľ ide o politiky EÚ. Cieľom je okrem iného preskúmať, ako môže byť Európa priekopníkom v oblasti inovácií, aké zručnosti a kompetencie sú potrebné a ako možno zabezpečiť financovanie.

Členovia skupiny Zamestnávatelia si vymenia názory na tieto otázky s rečníkmi na vysokej úrovni, ako sú primátorka mesta Turku Minna Arve, poslankyňa EP a predsedníčka organizácie „One Sea“ . Seminár bude súčasťou fóra Turku Europe Forum, na ktorom budú občania a tvorcovia rozhodnutí diskutovať o budúcnosti Európy a Fínska.

„Otvorená Európa – ako prospieva nám všetkým?“ bude témou druhej fínskej konferencie, ktorá sa uskutoční 9. októbra v Helsinkách. Jej cieľom je rozvíjať úlohu otvoreného hospodárstva a spoločnosti pri budovaní silnej EÚ, ktorá bude priaznivá pre podnikanie. Načasovanie konferencie, ktoré sa zhoduje so začiatkom nového funkčného obdobia Európskej komisie a Európskeho parlamentu, umožňuje sprostredkovať silné obchodné posolstvo tvorcom politík na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Obe podujatia spoluorganizujú skupina Zamestnávatelia a Konfederácia fínskych priemyselných odvetví. (ek)