Bez silného európskeho odvetvia výroby batérií môžu výrobcovia áut opustiť EÚ

EHSV podporuje akčný plán EÚ pre batérie zostavený Európskou komisiou, zdôrazňuje však, že ho treba posilniť a urýchlene vykonať.

Existuje reálne riziko, že veľmi veľké časti európskeho automobilového priemyslu budú relokalizované do miest v blízkosti výroby batériových článkov, najmä v Ázii. V stanovisku, ktoré vypracoval Colin Lustenhouwer a ktoré bolo prijaté na júlovom plenárnom zasadnutí, EHSV vyslovuje svoju podporu strategickému akčnému plánu Európskej komisie pre batérie. Zároveň však upozorňuje, že ho treba posilniť a urýchlene vykonať, aby sa predišlo možnému presunu európskych automobilových závodov mimo EÚ.

„Ide o veľa. Ide o približne 13 miliónov pracovných miest európskych pracovníkov v tomto odvetví,“ uviedol pán Lustenhouwer. „Tvorcovia politík, vedci a podniky sú jednoznačne a spoločne presvedčení o naliehavosti. Uvedomujú si, že je neskoro, ba až príliš neskoro. Potrebujeme efektívne, bezpečné a ekologické batérie.“

Batérie sa stali nenahraditeľnými v našom každodennom živote. EÚ v súčasnosti zaostáva v rozvoji aj vo výrobe a je závislá od krajín mimo EÚ, najmä Ázie. Komisia vo svojej prvej správe o pokroku vo vykonávaní strategického akčného plánu pre batérie, uverejnenej v apríli 2019, uvádza, že už boli iniciované rôzne opatrenia na vybudovanie kľúčového odvetvia výroby batérií v EÚ. V budúcich rokoch sa však v EÚ musí urobiť pre rozvoj tohto odvetvia oveľa viac s dôrazom na investície a inovácie. (mp)