EHSV predložil v júli návrhy týkajúce sa hospodárskeho programu na nadchádzajúce funkčné obdobie a odporučil, aby tvorili základ novej hospodárskej stratégie EÚ.

Podľa názoru EHSV by budúca hospodárska politika a riadenie hospodárskych záležitostí mali zohľadniť geopolitické a spoločenské výzvy, ako je celosvetové spomalenie hospodárstva, nevyriešené obchodné spory, brexit, zmena klímy, demografické zmeny, narastajúca nerovnosť a štvrtá priemyselná revolúcia, a mali by prispieť k posilneniu odolnosti voči krízam a udržateľnosti hospodarskeho modelu. Tieto výzvy si vyžadujú rozsiahlu hospodársku stratégiu s jasnými politickými cieľmi a súdržnejším rámcom riadenia hospodárskych záležitostí.

Všetky štyri piliere HMÚ – menový a finančný, hospodársky, sociálny a politický – sa musia vyváženým spôsobom posilniť a je potrebné vypracovať pozitívnu víziu pre budúci rozvoj hospodárstva EÚ. EHSV žiada okrem iného vytvoriť fiškálnu kapacitu na úrovni eurozóny, prijať vyvážené opatrenia zamerané na ponuku a dopyt a výraznejšie zapojiť Európsky parlament, sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti do kľúčových rozhodnutí v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky.

EHSV sa v súvislosti so vzostupnou konvergenciou domnieva, že sa musí podporiť vzdelávanie, odborná príprava, výskum a rozvoj a inovácia. Tieto opatrenia môžu posilniť konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ založeného na jeho schopnosti udržateľne zvyšovať produktivitu a životnú úroveň a zároveň dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Viac informácií nájdete tu:ECO/492 a ECO/493 (jk)