Z iniciatívy člena EHSV Antonella Pezziniho hostil EHSV 9. júla 2019 delegáciu zástupcov regulačných orgánov Čínskej ľudovej republiky.

Cieľom stretnutia, ktoré otvoril generálny tajomník EHSV Gianluca Brunetti, bola diskusia o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a Čínou v súvislosti s normalizáciou technickej spolupráce v oblasti bezpečnosti výťahov a eskalátorov. „Posilnenie vzťahov medzi Európou a Čínou v takej dôležitej oblasti je nevyhnutné nielen pre toto konkrétne priemyselné odvetvie, ale aj pre priemysel všeobecne,“ uviedol Antonello Pezzini.

Po tejto návšteve EHSV bola nasledujúci deň v sídle Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) v Bruseli podpísaná dohoda o zriadení spoločnej pracovnej skupiny EÚ – Čína. Prvé zasadnutie spoločnej pracovnej skupiny je naplánované na október 2019 v Číne. (mp)