Skutočné potreby MSP ako základ oživenia európskej výroby

Podľa EHSV môže európsky výrobný systém účinne a konkurencieschopne prejsť na špičkové digitálne a ekologické hospodárstvo, keď bude pripravený na významné investície do inovácií. Kroky, ktoré plánuje Európska komisia na uľahčenie lepšieho rozvoja výrobného systému, by preto mali vychádzať zo znalosti skutočných potrieb podnikov, a to najmä potrieb MSP.

Manufacturing accounts for 17.3% of Europe's GDP and representing 80 % of exports. „Vzhľadom na všetky tieto pôsobivé čísla je pre Európu mimoriadne dôležité, aby spojila svoje sily a dokonca posilnila tento sektor,“ uviedol Antonello Pezzini, spravodajca informačnej správy EHSV o prírastkových inováciách v oblastiach s intenzívnou výrobou.

EHSV vyzýva Európu a jej členské štáty, aby zaviedli primerané stratégie v oblasti vzdelávania, ktoré sú nevyhnutné na získanie nových zručností a zabezpečenie nových profesijných profilov. 

Súčasná priemyselná revolúcia využíva digitálne modely – cloud computing a veľké dáta () – a smeruje k perspektíve internetu vecí a „inteligentných“ výrobkov. Umelá inteligencia je v tomto procese mimoriadne dôležitá, pretože v horizonte 20 rokov má potenciál zdvojnásobiť ročnú mieru rastu.

„Európa musí podniknúť rozhodné kroky, pokiaľ ide o digitálne technológie, a uľahčiť prístup MSP k špičkovým technológiám. EHSV preto žiada, aby sa prijali osobitné opatrenia a politiky, ktoré umožnia MSP zvýšiť prepojenie s väčšími spoločnosťami a tiež zavedú stimuly podnecujúce spoluprácu v oblasti inovácií medzi malými a veľkými spoločnosťami,“ uviedol na záver Antonello Pezzini. (sma)