Budúcnosť Európy z pohľadu zamestnávateľov

skupina EHSV Zamestnávatelia

Stabilnejšia, jednotnejšia, menej byrokratická – takto vidia zamestnávatelia budúcnosť Európy. Podnikateľská sféra Európu naďalej neochvejne podporuje a chce zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní budúcnosti EÚ. Účastníci konferencie o budúcnosti Európy z pohľadu zamestnávateľov, ktorá sa konala 21. júna 2018 v španielskom Madride, poukázali na konkrétne príklady nedostatkov v EÚ a určili riešenia do budúcnosti.

Ak zabudneme na európske hodnoty, prídeme o Európsku úniu, uviedol vo svojom uvítacom príhovore podpredseda Španielskej konfederácie zamestnávateľov a priemyslu José Vincente González. Budúcnosť Európy musíme vnímať v celosvetových súvislostiach. Je potrebné venovať pozornosť geopolitickým zmenám, ako je súčasná politika USA či migračné toky.

Európska únia sa potáca od krízy ku kríze a tradičný svetový poriadok prechádza zásadnými zmenami, preto musíme najmä teraz byť jednotní a prijímať ambiciózne a odvážne kroky. Ako dodal predseda skupiny Zamestnávatelia Jacek Krawczyk, zamestnávatelia sú riešením, a nie problémom. Nesmieme sa báť ďalej rozvíjať zjednotenú Európu a konať jednotne a solidárne. Takisto nesmieme mať zábrany otvorene a nahlas povedať, čo potrebujú podniky na to, aby mohli fungovať.

Diskusia sa zamerala na dve hľadiská budúcnosti EÚ – jednotný trh a hospodársku a menovú úniu. Pre európske podniky ďalej ostáva problémom nadmerná regulácia. Pokračujúca digitalizácia si v mnohých odvetviach vyžaduje významnú zmenu podnikateľského modelu, ak si chcú zachovať konkurencieschopnosť. Účastníci panelovej diskusie o hospodárskej a menovej únii sa zhodli na tom, že reformy HMÚ, ktoré sa iniciovali po kríze, sú krokom správnym smerom, no sú príliš pomalé a málo ambiciózne.

Členovia skupiny Zamestnávatelia mali možnosť zoznámiť sa s predsedníčkou španielskeho parlamentu Anou Pastor a predstaviť jej závery konferencie. Toto podujatie usporiadala skupina Zamestnávatelia v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore spolu so Španielskou konfederáciou zamestnávateľov a priemyslu (CEOE). (lj)