V záujme rozmanitosti

skupina Rozmanitosť Európy v EHSV

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau som navštívil už viackrát a zakaždým ma ochromila hrôza a krutosť, ktorej sa ľudia dokážu dopustiť voči iným ľuďom. Niektoré pocity však boli pri každej návšteve iné. Možno sa to dalo očakávať, či sa v to dalo dokonca aj dúfať, že návšteva rozšíreného užšieho predsedníctva EHSV v koncentračnom tábore, ktorá sa uskutočnila 12. júna, nás prinúti zamyslieť sa nielen nad minulosťou, ale do veľmi veľkej miery aj nad súčasnosťou a budúcnosťou.

V súčasnosti sú v Európe na vzostupe populistické a nacionalistické hnutia. Stačí si spomenúť na výsledky nedávnych volieb v Maďarsku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku či Slovinsku. Populisti získavajú v členských štátoch EÚ čoraz viac hlasov: v roku 2000 to bolo v priemere 8,5 %, pričom v súčasnosti je to rekordných vyše 24 %. V reakcii na tento nárast musíme našu pozornosť jednoznačne upriamiť na EÚ a jej hodnoty. Avšak EÚ ako inštitúcia nemôže poskytnúť odpovede na všetky otázky. Takisto je potrebné, aby svoju činnosť zintenzívnili európski občania a organizovaná občianska spoločnosť. Aby sme oslovili ľudí uchvátených extrémizmom a zapojili ich do dialógu, vďaka čomu by sme prispeli k opätovnej vyváženosti v našej spoločnosti a politických systémoch.

V skupine Rozmanitosť Európy sa k tejto úlohe staviame so všetkou vážnosťou. Je to naša povinnosť. Preto budeme našimi odbornými znalosťami a tvorivým prístupom naďalej prispievať k tomu, aby sa v Európe zachoval mier a dosiahla udržateľnosť a aby pokrok v sociálno-hospodárskej oblasti išiel ruka v ruke so zmierňovaním chudoby a ochranou životného prostredia. S európskymi občanmi budú hovoriť a ich záujmy budú hájiť naši poľnohospodári, ochrancovia životného prostredia, MSP, slobodné povolania, spotrebitelia, organizácie zastupujúce zdravotne postihnutých a staršie osoby atď. Bude sa tak diať v rámci každodennej činnosti výboru, ale tiež aktívnym prispievaním k návrhu plánu EHSV Z Krakova do Sibiu a ďalej, ktorého cieľom je načrtnúť víziu občianskej spoločnosti v Európe zajtrajška. Nemôžeme zabudnúť ani na októbrovú konferenciu našej skupiny v Rakúsku na tému Môže byť hospodársky pokrok a sociálna stabilita liekom na euroskepticizmus? Európa však znamená predovšetkým vzájomný rešpekt a podporu rozmanitosti. Rozmanitosti, ktorá sa odráža priamo v našej skupine Rozmanitosť Európy.

Arno Metzler

predseda skupiny Rozmanitosť Európy (skupina III)