Spotrebiteľské finančné služby: EHSV získava podporu svojho postoja na miestnom podujatí v Španielsku

Je potrebné vybudovať dôveru spotrebiteľov v cezhraničné finančné služby v Európe a zvýšiť ich súčasný podiel, ktorý momentálne predstavuje len 7 % z celkového objemu. Táto požiadavka zaznela na konferencii, ktorú 24. mája zorganizoval v priestoroch zastúpenia Európskej komisie v Madride člen EHSV Carlos Trias Pintó. Poslanec EP Othmar Karas oznámil, že Európsky parlament bude tlmočiť niektoré kľúčové návrhy EHSV vo svojom vlastnom dokumente, ktorým bude reagovať na návrh Komisie s názvom Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby.

Cieľom konferencie s názvom Výzvy novej digitálnej doby: kvalita ponuky, dostupnosť, spravodlivá hospodárska súťaž a ochrana spotrebiteľov bolo získať podporu stanovisku EHSV na tému spotrebiteľských finančných služieb, ktoré bolo prijaté v septembri 2017.

Na podujatí, ktoré moderoval člen EHSV Bernardo Hernández Bataller, vystúpil s príhovorom spravodajca stanoviska Michael Ikrath aj pomocný spravodajca Carlos Trias Pintó. Ako ďalší rečníci na konferencii vystúpili poslanci EP a členovia výboru pre hospodárske a menové záležitosti (ECON) Othmar KarasJonas Fernández Álvarez, predseda španielskeho Združenia klientov komerčných bánk a sporiteľní (ADICAE) Manuel Pardos a takisto Fernando Tejada de la Fuente z Banco de España a José Luis Martínez Campuzano, hovorca Španielskej asociácie bánk (AEB).

Spotrebitelia by mali mať možnosť vybrať si najlepšie a najinovatívnejšie finančné produkty za hranicami svojej krajiny,“ vyhlásil spravodajca Ikrath, pričom poukázal na skutočnosť, že trh s finančnými službami v EÚ je stále rozdrobený a jeho harmonizácia je v nedohľadne. Podľa jeho slov sú tradičné retailové banky, najmä regionálne a miestne, kľúčovým sprostredkovateľom pri budovaní dôvery spotrebiteľov, keďže sa tradične tešia vysokej úrovni dôvery spotrebiteľov z EÚ, ktorých tendencia prejsť k inému poskytovateľovi je pomerne nízka.

Je potrebné harmonizovať kritériá posudzovania úverovej bonity, aby sa vyriešil problém tzv. loan shopping, keď si dlžníci berú cezhraničné spotrebiteľské úvery, ktoré im nie sú k dispozícii doma, čím sa vystavujú riziku nadmerného zadlženia. „Platobnú neschopnosť spotrebiteľov treba minimalizovať pomocou právnej úpravy,“ uviedol pomocný spravodajca Trias Pintó, ktorý takisto poukázal na riziká alternatívnych digitálnych mien, ako je bitcoin, kybernetické meny a technológie blockchainu z hľadiska ohrozenia bezpečnosti, ochrany údajov a dôvery spotrebiteľov.

Pán Karas vyjadril podporu stanovisku EHSV a oznámil, že niektoré z uvedených návrhov budú tlmočené v stanovisku Európskeho parlamentu, a to konkrétne tieto:

  • treba zabezpečiť, aby zdaňovanie produktov a služieb už nebolo prekážkou spravodlivej hospodárskej súťaže,
  • Komisia by mala popri spotrebiteľských produktoch určiť dodatočné „hlavné produkty“, ktoré sú jednoduché, majú rovnaké vlastnosti, a vďaka tomu sú porovnateľné a transparentné,
  • je potrebné mať k dispozícii nezávislé certifikované nástroje na porovnávanie rôznych finančných produktov,
  • IT giganti, ako je Google, Apple atď., by mali takisto uplatňovať pravidlá ochrany spotrebiteľov. (dm)