Štúdia o uplatňovaní Európskeho piliera sociálnych práv

skupina EHSV Pracovníci

Štúdia, ktorú pre Európsky hospodársky a sociálny výbor na žiadosť skupiny Pracovníci vypracovalo Európske sociálne monitorovacie stredisko.

Sociálny pilier má potenciál zaručiť občanom nové práva, čo je po rokoch krízy a úsporných opatrení skutočne nevyhnutné. Ale ako je to s jeho uplatňovaním? Má už nejaký dosah v praxi? Akou cestou sa treba uberať?

Európska únia potrebuje silný sociálny rozmer, ktorý by vyvážil dominantné hospodárske hľadisko, a medzi zásadami piliera sú tieto kľúčové faktory zahrnuté. Pilier je celkovo vnímaný pozitívne, obavy však vyvoláva jeho nezáväzný charakter a najmä jeho financovanie, pre ktoré budú najdôležitejšie prostriedky vyčlenené z viacročného finančného rámca (VFR).

Podľa zistení štúdie pilier mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> už značne ovplyvnil európsky semester 2018, pričom sa ukázalo, že sociálny prehľad je pozitívnym krokom, aj keď ho ešte treba vylepšiť.

Pokiaľ ide o odporúčania, podľa štúdie je dôležité zabezpečiť dôstojné minimálne mzdy, a ešte dôležitejšie je zaistiť také životné minimum, z ktorého budú môcť pracovníci skutočne vyžiť. Autori štúdie navrhujú, aby sa pri určovaní životného minima vychádzalo z miery rizika chudoby so zreteľom na špecifickú situáciu v jednotlivých krajinách. (pr)

Štúdia je k dispozícii tu