Rozšírené užšie predsedníctvo EHSV na návšteve v Krakove po stopách pamäti

Predseda Luca Jahier a rozšírené užšie predsedníctvo Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navštívili 10., 11. a 12. júna 2018 Poľsko, aby tu usporiadali úvodnú schôdzu nového užšieho predsedníctva EHSV.

Predseda Luca Jahier a členovia si vybrali poľské mesto Krakov ako symbolické pamätné miesto a tiež preto, aby zintenzívnili a obohatili dialóg v Európskej únii.

Počas návštevy Poľska sa členovia delegácie zúčastnili na diskusii na Krakovskej univerzite za účasti poľských intelektuálov. Táto diskusia sa venovala téme zmierenia dvoch polovíc Európy vďaka pamäti, a to prostredníctvom kreatívneho úsilia o porozumenie medzi západnou Európou a východnou a strednou Európou.

Členovia rozšíreného užšieho predsedníctva EHSV si uctili pamiatku obetí koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka.

Rozšírené užšie predsedníctvo tvoria: Luca Jahier, predseda EHSV, Milena Angelova, podpredsedníčka zodpovedná za rozpočet, Isabel Caño, podpredsedníčka zodpovedná za komunikáciu, Jacek Krawczyk, predseda skupiny Zamestnávatelia, Gabriele Bischoff, predsedníčka skupiny Pracovníci, a Arno Metzler, predseda skupiny Rozmanitosť Európa. Zúčastnili sa aj predsedovia sekcií: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Diľana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean-Coulon a Lucie Studničná. (eh)

Prejav, ktorý predniesol predseda Luca Jahier na konferencii na Krakovskej univerzite:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-build-stronger-union