Rakúske predsedníctvo Rady Európskej únie 2018

Od 1. júla do 31. decembra 2018 patrí predsedníctvo Rady Európskej únie Rakúsku. „Európa, ktorá chráni“, tak znie motto, ktoré vybrala pre svoje predsedníctvo vláda rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza. Pracovný program zahŕňa témy ako bezpečnosť a migrácia, udržanie konkurencieschopnosti vďaka digitalizácii, stabilita v susedstve a priblíženie krajín západného Balkánu k EÚ. Predsedníctvo bude pokračovať v rokovaniach o brexite. Kým Spojené Kráľovstvo 29. marca 2019 definitívne opustí EÚ, musia konečnú dohodu o brexite ratifikovať všetky národné parlamenty členských štátov EÚ. Predsedníctvo Rady EÚ bude tiež pokračovať v rokovaniach o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027. Minister pre európske záležitosti Gernot Blümel bude hosťom EHSV na júlovom plenárnom zasadnutí výboru (11. a 12. júla 2018), aby predstavil pracovný program predsedníctva a zodpovedal otázky členov EHSV. (eh)