Peter Lindvald-Nielsen 1. júla 2018 končí vo funkcii vedúceho Odboru pre komunikáciu

Počas uplynulých desiatich rokov Peter Lindvald-Nielsen spolupracoval s tlačovými tajomníkmi a ďalšími odborníkmi v oblasti obrazového materiálu, vzťahov s verejnosťou, grafického dizajnu a sociálnych médií. Bol to čas výstižných nadpisov, krátkych i dlhých článkov, tlačových správ, politických, spoločenských, kultúrnych i gastronomických podujatí, čas tvrdej práce, ale aj dlhých rozhovorov a spontánnych výbuchov smiechu. Petrovo krédo je spájať ľudí vďaka smiechu, pretože nie nič ľudskejšie, ako sa spolu smiať. Peter obohatil aj náš jazyk, pretože nás podnecoval povedať skôr ÁNO ako NIE, radšej INVESTOVAŤ než MINÚŤ a radšej RIEŠENIE ako PROBLÉM.

Občas si nenápadne poznačil do svojho malého notesa nejaký pozoruhodný výrok, ako napríklad tento, ktorý pri príležitosti osláv 60. výročia vzniku EHSV vyslovil Hermann van Rompuy: „Minulosť nemôžeme zmeniť, môžeme zmeniť budúcnosť.“

Drahý Peter, prajeme Ti veľa príležitostí smiať sa! A prosím Ťa, poznač si do svojho hnedého notesa, že na Teba budeme spomínať ako na šéfa, ktorý sa pri práci usmieva, a na priateľa.

Peter Lindvald-Nielsen bol od 1. júla 2018 vymenovaný za čestného riaditeľa Odboru pre komunikáciu v EHSV. (eh)

Sedem otázok pre Petra Lindvalda-Nielsena

  1. Kedy ste sa počas svojej kariéry v EHSV cítili najšťastnejší?

Keď som robil prácu, ktorá bola skutočným prínosom, a zároveň keď som videl, že moje deti a žena sú so životom v Belgicku spokojní.

  1. Čo Vás najviac prekvapilo vo Vašom pracovnom živote v EÚ?

Angažovanosť a pracovné nasadenie kolegov. Pracovať v inštitúciách neznamená, že tu sedíte od deviatej do piatej a padla, ľudia tu bez reptania ťažko pracujú aj po skončení pracovnej doby.

  1. Čo by ste dnes, keď Európa čelí najväčším výzvam, aké pred ňou kedy stáli, povedali mladým, povedzme 20-ročným ľuďom, pokiaľ ide o budúcnosť?

Zostaňte pozitívni. Ale svoj súčasný život, nepovažujte za samozrejmosť. Zapojte sa do diania v spoločnosti, buďte zodpovední a zaobchádzajte s ostatnými tak, ako chcete, aby ostatní zaobchádzali s vami.

  1. Čo by ste chceli odkázať svojmu nástupcovi?

Pracujte S ľuďmi, a nie PROTI ľuďom. Je to omnoho vďačnejšie a produktívnejšie.

  1. Aká je najdôležitejšia povahová črta človeka zodpovedného za komunikáciu?

Byť nepoddajný, keďže každý je dnes expertom na komunikáciu. Mať otvorenú myseľ, ale nebyť naivný a mať chuť porozprávať sa aj s ľuďmi, ktorých možno nepoznáte.

  1. Kto je pre Vás hrdinom?

Moja žena, pretože ochotne súhlasila, že sa vzdá svojej práce v Dánsku a presťahuje sa so mnou do Belgicka, ďaleko od rodiny a priateľov, a že tu budeme vychovávať naše deti.

  1. Vaše obľúbené motto?

„Láska nehýbe svetom, ale vďaka nej náš svet stojí za to“

(Po dánsky: Kærlighed får ikke Jorden til at dreje rundt, men kærlighed gör det værd at tage turen med)

     Rozhovor viedla Ewa Haczyk-Plumley, 14. júna 2018 v Bruseli