Európske regióny, ktoré postupne ukončujú ťažbu uhlia: EHSV sa podrobnejšie zameral na situáciu v Nemecku

Prvé stretnutie za okrúhlym stolom na tému „Uhoľné regióny prechádzajúce transformáciou“ sa uskutočnilo 29. mája 2018 v Grevenbroichu v Nemecku. Do diskusie sa spolu s členmi EHSV a zástupcom Komisie zapojili aj mnohí miestni aktéri.

Rečníci načrtli situáciu v porýnskom baníckom regióne, ktorý zasiahli štrukturálne zmeny. Účastníci diskusie zdôraznili, že transformácia si vyžaduje preventívny prístup a prípravu. Najväčšou výzvou je vytvoriť alternatívy k uhliu a jedným z hlavných cieľov pre región je zostať kľúčovým hráčom v oblasti bezpečných dodávok energie v Nemecku.

Dôležitou úlohou obcí je informovať ľudí a pomôcť im pochopiť situáciu. Rečníci zdôraznili, že kľúčom k dosiahnutiu cieľov je pružnosť systému a že je dôležité zamerať sa na aspekty, ktoré presahujú hranice regiónu, priemyslu a odvetvia.

Dodávky energie sú najcitlivejšou oblasťou všetkých dodávateľských sietí, avšak prepojenia medzi jednotlivými sektormi – napr. plasty, doprava, produkcia plynu – môžu zaručiť bezpečnosť dodávok. Počas stretnutia boli predstavené projekty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a decentralizovaného riadenia energetiky. Po diskusii účastníci navštívili povrchovú baňu Garzweiler. (sma)