Členka EHSV Madi Sharma medzi 100 najvplyvnejšími osobnosťami na svete v politike rodovej rovnosti

Členka EHSV Madi Sharma bola v roku 2018 zaradená medzi 100 najvplyvnejších osobností v politike rodovej rovnosti na celom svete. Zoznam zverejnila v máji bezplatná celosvetová sieť Apolitical, ktorá pomáha zamestnancom verejnej správy a ich partnerom vo viac ako 120 krajinách. Medzi mnohými ďalšími najdôležitejšími vplyvnými osobami figurovala aktivistka Malála Júsafzaj, kanadský premiér Justin Trudeau, francúzsky prezident Emmanuel Macron, švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallström, zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina Mohammed a primátor Londýna Sadiq Khan.

Pani Sharma bola zaradená medzi 13 najvplyvnejších osôb na svete v kategórii Advocacy (Zástancovia) a ocenená za činnosť, ktorú vyvíja ako vytrvalá podporovateľka a uznávaná medzinárodná verejná rečníčka v oblasti podnikania žien, rozmanitosti a rodovej rovnosti. Pani Sharma je od roku 2002 aktívnou členkou skupiny Zamestnávatelia v EHSV a zúčastnila sa na mnohých vypočutiach a pracovala na mnohých stanoviskách. Založila a vedie skupinu Madi, zoskupenie medzinárodných spoločností zo súkromného sektora, neziskových spoločností a mimovládnych organizácií. Je tiež na čele think tanku WESTT (Women's Economic and Social Think Tank), ktorý sa venuje problematike žien v hospodárskej a sociálnej oblasti. Blahoželáme, Madi! (ll)