9. ročník Dní občianskej spoločnosti v EHSV: digitálna éra si vyžaduje ľudské zručnosti a vhodné právne prostredie

Dni občianskej spoločnosti v roku 2018, ktoré usporiadala kontaktná skupina v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) 24. a 25. mája v Bruseli, boli zamerané na tému Občianstvo, demokracia a kultúra v digitalizovanej Európe.

„Obrovská rýchlosť zmien v digitálnej ére spôsobí určité narušenie, ale v dlhodobom horizonte budú ľudia pracovať menej a odlišným spôsobom, pričom pocítia lepší subjektívny blahobyt,“ uviedol vo svojom hlavnom prejave Andrea Renda, odborník na digitálnu inováciu a profesor na College of Europe. Ray Pinto, politický riaditeľ z DIGITALEUROPE, varoval, že v Európe chýba približne pol milióna odborníkov. Okrem toho, zatiaľ čo USA a Čína zaznamenávajú výrazný nárast, pokiaľ ide o patenty v oblasti umelej inteligencie, Európa zaostáva. 83 % vonkajších investícií do umelej inteligencie prijímajú USA a Čína.

Počas šiestich workshopov účastníci diskutovali o spoločnej budúcnosti v digitálnej Európe a na záver prijali sedem hlavných odporúčaní:  

  • budovať synergie medzi vzdelávaním a kultúrou v otázkach kultúrneho prejavu a občianstva v celom systéme vzdelávania, aj z hľadiska celoživotného vzdelávania;
  • treba podporovať organizácie občianskej spoločnosti v záujme väčšieho dosahu, aby mohli propagovať a ukazovať rovnosť, inkluzívnosť a účasť na občianskom živote, vrátane online možností;
  • treba posilniť kontrolu a dohľad a občiansku spoločnosť treba zapojiť do kontrolných mechanizmov;
  • častejšie využívať na miestnej úrovni elektronické nástroje na spolutvorbu a crowdsourcing v záujme väčšieho zapojenia občanov;
  • dostupnosť by sa mala uberať rovnakým smerom ako bezpečnosť a ochrana údajov. Malo by ísť o kľúčový aspekt IKT produktov a služieb;
  • umelá inteligencia môže a mala by pomôcť zvýšiť počet pracovníkov, nie ich nahradiť;
  • podporovať a propagovať Chartu základných digitálnych práv EÚ. (sma)