Fínska členka EHSV Pirkko Raunemaa získala cenu tlmočníkov Delegát roka za rok 2018.

Pirkko Raunemaa, fínska členka skupiny Rozmanitosť Európa v EHSV si od fínskych tlmočníkov Európskej komisie prevzala 23. mája v Bruseli cenu Delegát roka za rok 2018.

Ide o ocenenie fínskych delegátov, ktorí na schôdzach európskych inštitúcií rozprávajú po fínsky, bránia postavenie fínčiny a aktívne spolupracujú s tlmočníkmi v snahe zabezpečiť vysokú kvalitu ich prejavu.

Pirkko Raunemaa je členkou EHSV od roku 2006. Počas svojej kariéry venovanej bezpečnosti potravín zastupovala Fínsko na mnohých medzinárodných fórach vrátanie komisie OSN Codex Alimentarius a riadiaceho výboru EFSA. (dm)

Na fotografii zľava doprava: členka EHSV Pirkko Raunemaa a fínski tlmočníci Veijo Kruth a Tarja Kallio