Cena pre občiansku spoločnosť za rok 2018 na tému Identita, európske hodnoty a kultúrne dedičstvo v Európe

Celosvetový vývoj v posledných rokoch podrobil projekt európskej integrácie skúške. Interné rozpory, rozčarovanie občanov a výrazný nárast migrácie zastihli nepripravených tak európskych občanov, ako aj všetky úrovne riadenia, čoho dôsledkom bol nárast nacionalistických prejavov a ohrozenie vzájomnej solidarity. V tejto súvislosti zohrali organizácie občianskej spoločnosti kľúčovú úlohu pri vyzdvihovaní potenciálu európskeho kultúrneho dedičstva, posilňovaní identít a spoločností a podpore obrovského potenciálu rozmanitosti, ktorá je základom našich európskych dejín.

Zámerom Ceny pre občiansku spoločnosť za rok 2018 je odmeniť inovatívne iniciatívy, ktoré významne prispeli k týmto výzvam:

  • zvýšiť informovanosť o viacerých rovinách a bohatstve európskej identity,
  • využiť plný potenciál kultúrneho bohatstva Európy,
  • uľahčiť prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu a
  • propagovať európske hodnoty (rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, sloboda, demokracia, rovnosť a právny štát).

Cenu v celkovej výške 50 000 EUR si rozdelí maximálne päť víťazov. Konečný termín na zaslanie prihlášok je 7. september 2018 a slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční 13. decembra 2018 v Bruseli. O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Takisto sa o ňu môžu uchádzať jednotlivci.

Zoznam všetkých požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné tu. (ll)