Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Od Zimnej vojny k poézii

Pripomínali sme si 80. výročie skončenia Zimnej vojny medzi Sovietskym zväzom a Fínskom. Národné spomienkové podujatie bolo zrušené pre koronavírus, ale o 11.00 hod. sa vo všetkých evanjelických, pravoslávnych a katolíckych kostoloch v celej krajine rozozneli zvony. Vyšla som von, aby som počúvala, ako znejú, a pozerala na takmer opustené Helsinky.

 

Zimná vojna trvala 105 dní – ako moja dobrovoľná izolácia, ktorá sa začala v deň jej výročia. Hoci som rada sama, izolácia bola niekedy ťažká. Vtedy som sa pýtala samej seba: moji rodičia zvládli hrozné podmienky vojny, otec bojoval na fronte pri teplote -30 °C a mama bola doma sama s novorodencom, tak načo sa ja sťažujem?

 

Vlastne som mala šťastie, pretože som kedykoľvek mohla vyjsť von. A túto príležitosť som využila na prechádzky. Prešla som stovky kilometrov – väčšinou po pobreží.

 

Moja domovská organizácia veľmi pozorne sledovala situáciu v podnikoch a vláde predkladala návrhy, ako zachrániť podniky a pracovné miesta. Krátkodobý výhľad bol veľmi pochmúrny a budúcnosť je stále nejasná. Nová nádej začala rásť, keď vedenia podnikov začali plánovať nevyhnutné kroky na zabezpečenie zodpovedného uvoľňovania opatrení.

 

Spolu s kolegami som vypracovala návrhy skupiny Zamestnávatelia v EHSV na riešenie krízy spôsobenej koronavírusom: ako pomôcť európskym podnikom prežiť a udržať si pracovné miesta a ako podporiť obnovu hospodárstva EÚ. Vďaka digitálnym nástrojom moja práca v EHSV pokračovala takmer normálne napriek mimoriadnym podmienkam. Bolo milé vidieť, ako sa čoskoro moja knižnica stala jedným z miest, kde sa stretávajú kolegovia z celej EÚ.

 

Obmedzenie pohybu mi prinieslo aj niečo nové z osobného hľadiska. Mala som tú česť stať sa vzdialenou múzou a dostávať básne, jednu krajšiu od druhej. Rada by som sa s Vami o jednu báseň podelila na ukážku povzbudenia a podpory, ktoré si, ako dúfam, môžeme všetci jeden druhému dať:

 

Neponúkam všedný deň, ponúkam deň sviatočný.

Neponúkam dennú rutinu vyžadujúcu veľké úsilie.

Ponúkam nedeľu a jej šíre nebo, ktoré sa vznáša nad každodenným životom.

(voľný preklad z angličtiny do slovenčiny)