Perspektíva miestnej úrovne – 8. diel: Keď sa zrúti svet práce

Keď pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla Európu, nielenže sa nemocnice ocitli na pokraji kolapsu, ale zároveň došlo k škodám na mnohých frontoch: európsky HDP prudko klesol, výrazne sa znížil objem výroby a tisíce pracovníkov stratili zamestnanie. Ani budúcnosť nevyzerá ružovo. V 8. diele – Keď sa zrúti svet práce – sa pozrieme na to, čo by mohla EÚ urobiť v oblasti zamestnanosti, v ktorej má len obmedzené právomoci. Rozprávali sme sa s profesorkou Caroline de la Porte z Copenhagen Business School, ktorá nám v krátkosti predstavila usmernenia pre politiky zamestnanosti. Tento nástroj umožňuje EÚ koordinovať politiky zamestnanosti členských štátov. Členka EHSV Ellen Nygren nám priblížila návrh EHSV týkajúci sa revízie usmernení pre politiky zamestnanosti vzhľadom na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 s cieľom zaručiť, aby členské štáty okrem iného pomohli samostatne zárobkovo činným Európanom – ako je napríklad portugalský hudobník Tiago Rodrigues. Porozprával nám svoj príbeh, ako on a jeho skupina 5EX prišli zo dňa na deň o prácu.

Nakresli mi…

Naša rubrika „Nakresli mi...“ začína hrať rozličnými farbami a čoraz viac vypovedá o pocitoch, myšlienkach, zisteniach o živote a dobe, ktorú prežívame. Svedectvá členov EHSV dokazujú, že dlhé a zložité obdobie krízy v nás zanechalo stopy. Chceli by sme sa poďakovať členom, ktorí sa s našimi čitateľmi podelili o svoje dojmy z obdobia krízy.

Poďakovanie patrí týmto členom a členkám: Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskiené, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt, Cristian Pîrvulescu.

Všetky články sú dostupné na tomto odkaze: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501 (eh)

 

Dostupné jazyky:

Úvodník

CENA ZA OBČIANSKU SOLIDARITU – OCENENIE PRE NAJLEPŠÍCH Z NÁS

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Aj v tomto roku mal EHSV o takomto čase udeliť cenu za občiansku spoločnosť, aby odmenil výnimočné projekty občianskej spoločnosti a jednotlivcov, ktorí podporili naše spoločné európske hodnoty a posilnili našu európsku identitu. Každý rok vyberáme dôležitú tému súťaže a oceňujeme úspechy občianskej spoločnosti v konkrétnych oblastiach. V roku 2019 sme ocenili víťazov 11. ročníka súťaže Cena pre občiansku spoločnosť, ktorý bol zameraný na občianske spoločnosti presadzujúce posilnenie postavenia žien a rodovej rovnosti.

Dôležité dátumy

28. augusta, Brusel, Belgicko

Verejné vypočutie
Najlepšie postupy pri riadení rozmanitosti a budúcnosť politík rozmanitosti EÚ pre migrantov a etnické menšiny

8. septembra 2020, Brusel, Belgicko

Verejné vypočutie
Právny štát a jeho vplyv na hospodársky rast


15. – 16. júla 2020, Brusel, Belgicko

Plenárne zasadnutie EHSV

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: Pre všetky členské štáty musíme zabezpečiť rovnaký prístup k očkovaniu a diagnostickým testom

Pre mňa nebolo obzvlášť ťažké zostať doma v čase obmedzenia pohybu. Mnoho vecí
som už roky odkladala. Mala som teda príležitosť zaoberať sa nimi a
bola som rada, že ich dám do poriadku. Rodinné fotografie a zdedené veci z nášho rodičovského domu boli všetky pomiešané, a tak som ich pretriedila.

Toto upratovanie vo mne vzbudilo silné emócie. Zamestnávala som sa činnosťami, ktoré mi chýbali, ako napríklad ručnými prácami, pečením, varením, prípravou tradičných gréckych likérov, lekvárov a zaváranín – skrátka vecami, na ktoré zvyčajne nemám čas, ak sa snažím držať krok s každodennými hektickými požiadavkami svojho zamestnania.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: Od Zimnej vojny k poézii

Pripomínali sme si 80. výročie skončenia Zimnej vojny medzi Sovietskym zväzom a Fínskom. Národné spomienkové podujatie bolo zrušené pre koronavírus, ale o 11.00 hod. sa vo všetkých evanjelických, pravoslávnych a katolíckych kostoloch v celej krajine rozozneli zvony. Vyšla som von, aby som počúvala, ako znejú, a pozerala na takmer opustené Helsinky.

Sofia Björnsson: Solidarita poľnohospodárov vo Švédsku

Pracujem pre Federáciu švédskych poľnohospodárov (LRF) a na začiatku pandémie sme sa zo všetkých síl usilovali zaistiť dodávky potravín.

Irini Pari: „Kríza nám znovu pripomenula, že naša budúcnosť je prepojená.“

Ako píšem toto svedectvo, opatrenia na obmedzenie pohybu sa pomaly uvoľňujú a vynárajú sa viaceré otázky: Do akého sveta vstupujeme? Aké stopy alebo jazvy zanechá táto pandémia na našich hospodárstvach, spoločnostiach a na našich životoch? Poučili sme sa? Zmeníme svoje správanie?

Tatjana Babrauskienė: „Ak táto karanténa niečo priniesla, tak to bol čas, ktorý dala ľuďom, aby mohli nabrať sily a zamyslieť sa nad tým, aké dôležité sú naše vzťahy.“

Tatjana Babrauskienė je litovská členka EHSV a členka Litovského odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. EHSV info ju požiadal, aby sa podelila so svojimi názormi na to, ako vníma pandémiu COVID-19 zo svojej krajiny.

 

Reet Teder: „Je dobré byť naspäť.“

Keď sa v polovici marca začala kríza, celá situácia bola skutočne veľmi zvláštna a neuveriteľná. V celej Európe bolo takmer všetko zatvorené a nikto v tom čase nevedel, či zákaz vychádzania naozaj pomôže alebo nie. Najdôležitejšia bola záchrana ľudských životov a hospodárstvo muselo ísť bokom.

Peter Schmidt: „Musíme sa orientovať na hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky“

Nemecký odborár Peter Schmidt nám priblížil výzvy, ktorým čelia odborové zväzy v jeho krajine v súvislosti s nútenými dovolenkami a prepúšťaním na jednej strane a situáciou dôležitých pracovníkov, ktorí riskujú vlastnú bezpečnosť, na strane druhej.

Kinga Jóo: Rodiny sú schopné posilniť imunitný systém spoločnosti

Schôdza zmiešaného poradného výboru EÚ – Srbsko, ktorá sa konala 10. marca v Bruseli, prebiehala v čudnej depresívnej atmosfére a po jej skončení sa každý snažil narýchlo odcestovať domov. Domov som odlietala s vedomím, že Európa stojí na prahu veľkých zmien a tušila som, že toto bude na dlhý čas môj posledný let. Ľudia doma boli v týchto dňoch skôr zneistení a nedôverčiví. Závažnosť situácie si mnohí uvedomili až potom, ako vláda oznámila, že 15. marca sa nebudú konať oslavy nášho národného sviatku.

Philip von Brockdorff: výhody a nevýhody života online

Skúsenosti s výnimočným stavom boli v mojom ponímaní zmiešané. Na jednej strane tým, že som pracoval z domu, mal som viac času na rodinu než v minulosti. Na druhej strane som musel vykonať určité zmeny, aby som z jednej miestnosti v mojom dome urobil kanceláriu. Byť zatvorený doma celé hodiny dokáže byť niekedy frustrujúce, preto som sa snažil venovať čas svojmu obľúbenému koníčku: počúval som hudbu na mojej hi-fi veži.

Michalis Antoniou: Skúsenosti a úloha Federácie zamestnávateľov a priemyselníkov Cypru počas pandémie COVID-19

Cyperský prezident vo svojom prejave k občanom 15. marca oznámil, že v krajine sa zavedú preventívne opatrenia na obmedzenie pohybu, ktoré zasiahnu aj značnú časť hospodárstva. Z jeho slov vyplynulo, že nám neodvratne hrozia závažné hospodárske ťažkosti, na ktoré sa musíme všetci pripraviť.

Gunta Anča: „Kríza je úžasnou príležitosťou na odhalenie slabín“

Obdobie obmedzeného pohybu bolo zvláštnym časom hľadania cesty k sebe samým. Na jednej strane vyzeralo ako splnený sen... zostať doma a mať dosť času nato, aby som urobila všetko, čo som chcela, ale nemala na to čas. Na druhej strane nám pomohlo uvedomiť si, aký dôležitý je pre ľudí spoločenský kontakt – stretávať a rozprávať sa s inými ľuďmi, dotýkať sa a vidieť ich v reáli, a nie cez obrazovku. A aké ťažké je bez toho žiť.

Cristian Pîrvulescu: Aké bolo obdobie obmedzenia pohybu? Viac práce, väčší stres, menej odpočinku.

Aké boli dva mesiace počas obmedzeného pohybu v Bukurešti? Čudné! Rumunsko prijalo prvé opatrenia 15. marca a od 18. marca bola zavedená povinná domáca karanténa. Do 15. marca to bolo len odporúčanie, ktoré dodržiavalo iba málo ľudí, v dôsledku čoho došlo k zvýšeniu epidemiologických rizík. Domáca karanténa trvala do 15. mája, keď bol namiesto núdzového stavu vyhlásený rizikový stav. No nebola to dovolenka! Naopak, pracoval som viac a niekedy som pri počítači strávil viac ako 12 a občas dokonca až 16 hodín denne: prednášky a aktivity v rámci platformy fakulty, účasť v televíznych programoch, rozhovory, schôdze a webináre.

Aktuality EHSV

EHSV udelí Cenu za občiansku solidaritu projektom zameraným na boj proti koronavírusu v každom členskom štáte a v Spojenom kráľovstve

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlásil Cenu za občiansku solidaritu s cieľom odmeniť iniciatívy jednotlivcov, organizácií občianskej spoločnosti a súkromných spoločností v EÚ a v Spojenom kráľovstve zamerané na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 a zmierňovanie jej ničivých následkov.

Nemecko preberá predsedníctvo Rady EÚ – očakávania sú veľké

Nemecko prevzalo 1. júla od Chorvátska štafetu na čele Rady EÚ. Keďže Európu práve sužuje najväčšia hospodárska, sociálna a zdravotná kríza v jej modernej histórii, pravdepodobne to bude jeho doposiaľ najnáročnejšie predsedníctvo. 

Príspevok EHSV k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2021 – prvý krok k udržateľnejšej a spravodlivejšej spoločnosti

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) prijal na svojom júlovom plenárnom zasadnutí uznesenie o príspevku k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2021. V dokumente uvítal návrhy Európskej komisie na prekonanie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a budúci rok označil za príležitosť na reštrukturalizáciu a zlepšenie hospodárstva a spoločnosti EÚ.

EHSV diskutuje o migrácii s komisárom pre podporu európskeho spôsobu života

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na svojom plenárnom zasadnutí v júli usporiadal diskusiu s podpredsedom Komisie Margaritisom Schinasom, ktorý predstavil viaceré pripravované iniciatívy v rámci svojho portfólia týkajúceho sa podpory európskeho spôsobu života vrátane nového paktu o migrácii a azyle, nového programu v oblasti zručností pre Európu, akčného program Únie v oblasti zdravia a novej stratégie pre bezpečnostnú úniu.

V predvečer samitu EÚ prisľúbil predseda EHSV Luca Jahier komisárovi Gentilonimu svoju plnú podporu balíku opatrení Komisie na obnovu po pandémii COVID-19

Predseda Jahier kritizoval nedávny návrh Rady EÚ, na základe ktorého by vlády členských štátov získali právomoc vetovať reformné programy krajiny v rámci balíka. V diskusii s komisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim na plenárnom zasadnutí EHSV predseda Jahier uviedol, že celý výbor stojí za Európskou komisiou.

Reakcia na koronavírus: EHSV vyzýva na rýchle schválenie plánu EÚ na obnovu

EÚ musí urobiť viac pre zotavenie sa z pandémie spôsobenej koronavírusom, pričom musí konať rýchlo, preukázať solidaritu a ambicióznu víziu budúcnosti Európy. V troch stanoviskách prijatých na júlovom plenárnom zasadnutí a pozičnom dokumente výbor vyjadruje svoju podporu a vyzýva na urýchlené schválenie návrhov na obnovu, ktoré predložila Európska komisia vrátane revidovaného rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Európa potrebuje politickú odvahu Roberta Schumana

Deklarácia Roberta Schumana nám aj po 70 rokoch pripomína, že na to, aby sa veci dali do pohybu a zmenil sa chod dejín, treba mať politickú odvahu a víziu.

EHSV spúšťa webovú stránku s názvom „Občianska spoločnosť proti COVID-19“

„Občianska spoločnosť proti COVID-19“ je názov novej tematickej sekcie na webovom sídle EHSV, kde možno nájsť vyše 50 príbehov venovaných obnove, solidarite a praktickým krokom v súvislosti s prepuknutím pandémie COVID-19. Stránka spustená 2. júla 2020 predstavuje iniciatívy členov EHSV vyvinuté prostredníctvom ich miestnych organizácií v členských štátoch s cieľom riešiť krízu spôsobenú ochorením COVID-19.

Smernica o strojových zariadeniach: Zlepšiť, ale nemeniť, hovorí EHSV

EHSV prijal na svojom júnovom plenárnom zasadnutí informačnú správu o revízii smernice o strojových zariadeniach. Členovia EHSV uvítali úsilie, ktoré Európska komisia v súčasnosti vyvíja s cieľom zlepšiť efektívnosť smernice 2006/42/ES, ktorá je pre európsky priemysel veľmi dôležitým a úspešným nástrojom. Skonštatovali však, že radikálne zmeny smernice by mali výrazne negatívny vplyv, a preto sa im treba vyhnúť.

EHSV navrhuje vytvoriť mimoriadny fond na podporu sektora poľnohospodárstva v reakcii na pandémiu COVID-19

EHSV víta nové opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v snahe podporiť poľnohospodárske podniky a MSP v agropotravinárskom odvetví, ktoré čelia problémom s likviditou, a zabezpečiť, aby sa im podarilo z hospodárskeho hľadiska prežiť túto krízu. Domnieva sa však, že na to je potrebné, aby Komisia zriadila mimoriadny fond.

Aktuality skupín

Skupina Zamestnávatelia v EHSV poslala Európskej rade list: Podniky ako kľúčový faktor obnovy EÚ po koronavírusovej kríze

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Vzhľadom na mimoriadne naliehavú potrebu zvládnuť ekonomické účinky koronavírusovej krízy apelovala skupina Zamestnávatelia vo svojom liste na všetkých najvyšších predstaviteľov európskych štátov a vlád, aby urýchlene prijali ambiciózne opatrenia. Iba spoluprácou medzi členskými štátmi môžu opatrenia na obnovu a rekonštrukciu hospodárstva prispieť k dlhodobému úspechu EÚ a jej občanov a podnikov.

EÚ na rázcestí: nemecké predsedníctvo a obnova a rekonštrukcia Európy

Skupina Pracovníci

Nemecko prevzalo predsedníctvo Rady EÚ v rozhodujúcej chvíli pre Európu, keď naša únia stojí na rázcestí. Čelíme najbrutálnejšej kríze v čase mieru za posledných 90 rokov s viac ako stovkou tisícov úmrtí len v Európe a obrovskými ekonomickými otrasmi, nehovoriac o neistote, či prídu ďalšie vlny pandémie. Počas ťažkých mesiacov obmedzení zdravotnícki pracovníci, ale aj ľudia pracujúci v doručovateľských službách, supermarketoch a v oblasti hygieny – často na neistých a slabo platených miestach – znášali bremeno úsilia udržať chod našich krajín.

Organizácie občianskej spoločnosti pomáhajú utečencom a migrantom v Európe

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV usporiadala 22. júna konferenciu s názvom Organizácie občianskej spoločnosti pomáhajú utečencom a migrantom v Európe, na ktorej bolo možné zúčastniť sa osobne, ako aj na diaľku.