Nová tvár predsedníctva EHSV

Od 18. apríla 2018 má EHSV okrem nového predsedu a podpredsedov aj nové predsedníctvo.

39-členné grémium tvoria títo členovia:

Skupina Zamestnávatelia

Skupina Pracovníci

 

Skupina Rozmanitosť Európy

 

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Andreas PAVLIKKAS

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Irini Ivoni PARI

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

 

Práve predsedníctvo je v EHSV orgánom, ktorý prijíma politické rozhodnutia. Jeho hlavnou úlohou je organizovať a koordinovať prácu orgánov EHSV a stanoviť politické usmernenia pre túto prácu.

Tvoria ho predseda, dvaja podpredsedovia, predsedovia troch skupín a predsedovia sekcií, pričom v ňom musí byť každý členský štát zastúpený aspoň jedným a najviac tromi členmi.