Užšie predsedníctvo EHSV a predsedovia skupín a sekcií na roky 2018 – 2020

Predseda


 

 
Podpredsedovia

Isabel CAÑO AGUILAR

podpredsedníčka EHSV/predsedníčka komunikačnej skupiny

Milena ANGELOVA

podpredsedníčka EHSV/predsedníčka rozpočtovej skupiny

 
Predsedovia skupín


 

Jacek KRAWCZYK

predseda skupiny Zamestnávatelia


 

Gabriele BISCHOFF

predsedníčka skupiny Pracovníci


 

Arno METZLER

predseda skupiny Rozmanitosť Európy

 
Predsedovia sekcií


Stefano PALMIERI

predseda sekcie pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť (ECO)


Ariane RODERT

predsedníčka sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu (INT)


Diľana SLAVOVA

predsedníčka sekcie pre vonkajšie vzťahy (REX)


Maurizio REALE

predseda sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie (NAT)


Christa SCHWENG

predsedníčka sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo (SOC)


​​​​​​​Pierre Jean COULON

predseda sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť (TEN)


Lucie STUDNIČNÁ​​​​​​​

 predsedníčka poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI)