Viac žien vo vedúcich funkciách v EHSV

V novom vedení EHSV je mnoho žien, a to či už ide o dve podpredsedníčky alebo nové predsedníčky sekcií venujúcich sa sociálnym veciam a ochrane spotrebiteľa.

Okrem dvoch podpredsedníčok v rovnakom funkčnom období, k čomu došlo prvýkrát v histórii, je v súčasnosti viacero žien vo vedúcich pozíciách v EHSV. Medzi nimi:

  • rakúska členka Christa Schweng zo skupiny Zamestnávatelia predsedá sekcii pre sociálne záležitosti (SOC), ktoré sú jednou z hlavných politických oblastí výboru,
  • švédska členka Ariane Rodert zo skupiny Rozmanitosť Európy je na čele sekcie, ktorá sa zaoberá otázkami vnútorného trhu a spotrebiteľov (INT).

Pripájajú sa k bulharskej členke Diľane Slavovej (skupina Rozmanitosť Európy) a českej členke Lucii Studničnej (skupina Pracovníci), ktoré viedli sekcie pre vonkajšie vzťahy (REX) a poradnú komisiu pre priemyselné zmeny (CCMI) od začiatku súčasného funkčného obdobia (2015 – 2020), pričom nemecká členka Gabriele Bischoff ostáva predsedníčkou skupiny Pracovníci.

Predsedov tím tvoria zväčša ženy, pričom šéfkou kabinetu sa stala Alicja Magdalena Herbowska, hovorkyňou Daniela Vincenti, poradkyňou pre medzinárodné vzťahy Daniela Rondinelli a expertkou pre kultúru a mládež Katherine Heid, ktoré pracujú spolu s ostatným podporným personálom.

„Rok pred európskymi voľbami musíme načúvať ľuďom z nášho kontinentu. Polovica z nich sa domnieva, že by malo byť viac žien v politických rozhodovacích funkciách, pričom sedem z desiatich sa vyslovuje za právne opatrenia s cieľom zabezpečiť rovnosť medzi mužmi a ženami v politike. Je načase preraziť tzv. sklenený strop. Mnohí o tom hovoria, ale ja som sa rozhodol pristúpiť k činu. Musíme konať to, čo hlásame,“ uviedol predseda Luca Jahier na svojom blogu.

Viac sa dozviete na blogu predsedu. (dm)