Španielska členka Isabel Caño Aguilar zvolená za podpredsedníčku EHSV pre komunikáciu

Isabel Caño Aguilar, španielska členka skupiny Pracovníci, bude dva a pol roka – od roku 2018 do roku 2020 – zastávať jeden z dvoch podpredsedníckych postov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV). Zodpovedná bude za otázky týkajúce sa komunikácie. Obsadí jednu z najvyšších funkcií v EHSV spolu s novozvoleným predsedom Lucom Jahierom z Talianska, ktorý bol v minulosti predsedom skupiny Iné záujmy, a podpredsedníčkou Milenou Angelovou z Bulharska, členkou skupiny Zamestnávatelia, ktorá bude zodpovedná za rozpočtové otázky.

„EHSV je skutočným miestom pre dialóg, mostom medzi európskymi inštitúciami a európskymi občanmi,“ uviedla Isabel Caño Aguilar po svojom zvolení. „V tejto pozícii musíme počúvať a otvorene vyjadrovať naše názory. V rámci mojej komunikačnej činnosti posilníme komunikáciu o podstate Európy a o tom, v čom spočíva zodpovednosť výboru pri budovaní Európy. Som presvedčená, že sa musíme snažiť o to, aby boli naše názory lepšie vypočuté a musíme lepšie využívať miestne iniciatívy na informovanie o skutočnej situácii priamo na mieste. Len takto dokážeme prispieť k zlepšeniu životných a pracovných podmienok na našom kontinente,“ dodala.

Profil Isabel Caño Aguilar nájdete tu. (jk)