Evangelia Kekeleki: Pre všetky členské štáty musíme zabezpečiť rovnaký prístup k očkovaniu a diagnostickým testom

Pre mňa nebolo obzvlášť ťažké zostať doma v čase obmedzenia pohybu. Mnoho vecí
som už roky odkladala. Mala som teda príležitosť zaoberať sa nimi a
bola som rada, že ich dám do poriadku. Rodinné fotografie a zdedené veci z nášho rodičovského domu boli všetky pomiešané, a tak som ich pretriedila. Toto upratovanie vo mne vzbudilo silné emócie. Zamestnávala som sa činnosťami, ktoré mi chýbali, ako napríklad ručnými prácami, pečením, varením, prípravou tradičných gréckych likérov, lekvárov a zaváranín – skrátka vecami, na ktoré zvyčajne nemám čas, ak sa snažím držať krok s každodennými hektickými požiadavkami svojho zamestnania.

Na druhej strane mi však samozrejme veľmi chýbali deti, pretože s nami nežijú. Náš mladší syn pravidelne prichádzal pod náš balkón, a tak sme sa videli na diaľku, čo sme znášali ťažko. Zároveň sa potvrdilo, ako veľmi si navzájom chýbame. So svojím synom, ktorý žije v Anglicku, som zostala v kontakte elektronicky. Cítili sme však potrebu byť v kontakte častejšie ako predtým, aj keď iba elektronickou formou.

Nazdávam sa, že sme si postupne spomenuli na hodnoty, na ktoré sme zabudli, a to ako
prejaviť solidaritu, pozdraviť ľudí žijúcich v susedstve
, ktorých by sme za iných okolností zabudli pozdraviť, alebo usmiať sa z balkóna na ľudí
prechádzajúcich ulicou. Pandémia v nás vyvolala pocity
, na ktoré sme už prakticky zabudli. Zabudli sme na vďačnosť. Zdravie
sme považovali za samozrejmosť. V roku 2020 sme si nedokázali predstaviť, že vírus by mohol byť taký škodlivý, že od nás odtrhne našich blízkych, že v susednej krajine bude taká vysoká miera úmrtnosti, že tak veľa ľudí príde o život. Všetko to viedlo k tomu, že o niektorých veciach rozmýšľate trochu inak a podrobnejšie skúmate vaše základné životné hodnoty.

Vďaka pandémii sme si tiež uvedomili, ako mimoriadne dôležitá je v našom živote veda. Musíme iniciovať diskusiu, aby sme zistili, ktoré krajiny
boli najviac postihnuté a prečo, a preskúmať, akú úlohu v týchto krajinách zohrával populizmus a konšpiračné teórie, nehovoriac o hnutí proti očkovaniu. V niektorých krajinách, ako napríklad v Grécku, politici a verejnosť akceptovali vedu a dôverovali jej, a tým ochránili svoju krajinu. Myslím si, že musíme tiež začať diskusiu o úlohe cirkvi, médií a popredných osobností verejného života počas pandémie.

Je veľmi príznačné, že vo všetkých krajinách vzrástol význam systémov zdravotnej starostlivosti
, keďže prostredníctvom globalizácie a spoločenského
dôrazu na spôsoby vytvárania prosperity sme si v poslednom čase uvedomili, že niektoré služby nemožno poskytovať na základe prístupu zameraného na zisk. Zanedbávali sme národné systémy zdravotnej starostlivosti a teraz sme si uvedomili, ako musia fungovať, a to nielen v čase pandémie, ale vždy.
Musíme byť mimoriadne vďační všetkým tým, ktorí stáli v prvej línii aj napriek všetkým ťažkostiam, ktorým čelili národné systémy zdravotnej starostlivosti.

Niekoľkými slovami by som sa chcela vyjadriť aj o spotrebiteľoch. Žiaľ, v mnohých členských štátoch došlo v dôsledku pandémie k zhoršeniu noriem ochrany spotrebiteľa, najmä pokiaľ ide o pasažierov/cestujúcich. Napriek tomu, že príslušný komisár EÚ vydal odporúčanie členským štátom, aby nepozastavovali platnosť právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov, pokiaľ ide o lety, balíky výletných služieb a dopravu,
mnohé členské štáty tak urobili. Čiže namiesto toho, aby sme mohli získať späť peniaze za zrušenie cestovných lístkov, ponúkajú nám
poukážky, ktoré sú platné 12 až 18 mesiacov a za ktoré spoločnosť
neručí ani v prípade jej konkurzu. Ak v stanovenej lehote poukážky nevyužijeme
, peniaze nezískame späť. Ide vlastne o bezúročné pôžičky pre cestovné spoločnosti na náklady
spotrebiteľov, ktorí boli tiež zasiahnutí pandémiou. Poznám
ľudí, ktorí nepotrebujú takéto poukážky, pretože ich v priebehu nasledujúcich 12 až 18 mesiacov v žiadnom prípade
nevyužijú (napr. školské výlety žiakov
, ktorí tento rok ukončia štúdium na strednej škole). Rodičia týchto žiakov však počas 12 až 18 mesiacov poskytnú bezúročnú pôžičku každému, kto organizoval tieto výlety. Porušovanie práv spotrebiteľa je neprípustné.

Keďže okrem toho žijeme v digitálnom veku a všetci sme pracovali z domu
a oveľa viac využívali internet, bol zaznamenaný oveľa väčší počet online podvodov
, ako aj rozsiahlejšie šírenie falošných správ vrátane konšpiračných teórií.

Na druhej strane musíme zabezpečiť, aby aj počas práce na diaľku boli pracovníkom naďalej zaručené ich nadobudnuté práva. Malo by sa napríklad diskutovať o tom, ako vypočítať výkon pracovníkov na diaľku a ako ho hodnotiť, a v každom prípade treba preskúmať pracovné vzťahy v podmienkach práce na diaľku.

Ďalším veľmi dôležitým parametrom, ktorý EHSV začal používať, a ktorý predseda EHSV Luca Jahier podporil už aj na Twitteri, je návrh gréckeho predsedu vlády, aby členské štáty realizovali spoločné verejné obstarávanie pre očkovacie látky, liečebné prostriedky, lieky a diagnostické testy tak, aby ani jeden členský štát nezostal bez dodávok nevyhnutných pre ľudský život.

EHSV by mal komplexne podporiť túto iniciatívu v podobe stanoviska z vlastnej iniciatívy, aby bol v každom prípade zabezpečený prístup všetkých členských štátov k očkovacím látkam a liečebným a diagnostickým prostriedkom. Tento návrh som s veľkým potešením predložila nášmu predsedovi Lucovi Jahierovi a Európskej organizácii spotrebiteľov (BEUC), ktorí ho obaja podporili.