Prestížna Cena EHSV pre občiansku spoločnosť bude v roku 2019 venovaná zlepšeniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

Prihlášky na rok 2019 možno zasielať už odteraz.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019. Témou ročníka 2019 je Viac žien v spoločnosti a hospodárstve Európy. Ocenia sa inovatívne iniciatívy a projekty, ktoré presadzujú rovnosť príležitostí pre ženy a mužov a rovnaké zaobchádzanie s nimi vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života.

O cenu EHSV pre občiansku spoločnosť sa môžu uchádzať všetky organizácie občianskej spoločnosti oficiálne zaregistrované v Európskej únii a pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Takisto sa o ňu môžu uchádzať jednotlivci. Prihlasovať sa môžu iba iniciatívy alebo projekty, ktoré sa už realizovali alebo ktoré ešte stále prebiehajú.

Suma v celkovej výške 50 000 EUR sa rozdelí medzi najviac piatich víťazov. Konečný termín na zaslanie prihlášok je 6. septembra 2019 do 10.00 hod. a slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční 12. decembra 2019 v Bruseli.

Úplný popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na našej internetovej stránke. (ll)