Od 14. mája sa v spoločnej jedálni Európskeho výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v budove Jacques Delors nepoužívajú jednorazové plastové materiály alebo výrobky balené v plastoch, čím sa táto jedáleň stáva prvou bezplastovou jedálňou v rámci európskych inštitúcií.

Plastové taniere, poháre a príbory sú zakázané, voda je dostupná len vo fontánkach s pitnou vodou a všetky ostatné nápoje sú v sklenených fľašiach alebo plechovkách.

Nepoužívanie plastov je súčasťou komplexného prístupu k udržateľnosti, ktorý sa začal v roku 2011, keď sa jedáleň EHSV a VR prihlásila do programu udržateľných jedální regiónu Brusel – hlavné mesto. O dva roky neskôr získala označenie Good Food (dva symboly vidličky z troch). Ide o certifikát regiónu Brusel – hlavné mesto ako uznanie stravovacím zariadeniam, ktoré podávajú zdravé a udržateľné jedlo.

Tieto úspechy sú výsledkom vízie a úsilia služby EMAS v EHSV a VR v spolupráci s dodávateľom stravovacích služieb. Obe strany sa zhodujú v tom, že nás ešte čakajú výzvy, ako je uplatňovanie rovnakých pravidiel v kaviarni a zasadacích miestnostiach v budovách výborov a odrádzanie od používania jednorazových výrobkov. (ll/dgf/ls)