Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Investície v EÚ, súčasné výzvy pre EÚ a možné priority na nasledujúce funkčné obdobie Európskej komisie a Európskeho parlamentu, to boli hlavné témy diskusie podpredsedu Európskej komisie Katainena s členmi skupiny Zamestnávatelia na schôdzi skupiny 15. mája 2019.

Predseda skupiny Zamestnávatelia Jacek Krawczyk privítal pána Katainena a ocenil jeho odvahu a angažovanosť v úsilí brániť zásady právneho štátu a základné práva v EÚ. Okrem toho mu poďakoval za to, že sa s ním nedávno mohol stretnúť v Európskej komisii a odovzdať mu vyhlásenie, ktoré skupina Zamestnávatelia vypracovala so zreteľom na európske voľby.

Podpredsedníčka skupiny Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala zdôraznila, že zamestnávatelia sa intenzívne zasadzujú za udržateľný rozvoj – oblasť politiky, v ktorej je pán Katainen veľmi aktívny. Ďalej upozornila, že úloha podnikania a hospodárskeho rastu v úsilí o udržateľný rozvoj ešte stále nie je dostatočne uznaná.

Pán Katainen zhrnul funkčné obdobie Európskej komisie, ktoré sa onedlho skončí, pričom vyzdvihol výrazný pokrok v integrácii v niektorých oblastiach, ako je únia kapitálových trhov, energetická únia a digitálny jednotný trh. Pripustil, že Európska únia musí v súčasnosti čeliť omnoho väčšej svetovej konkurencii než pred pár rokmi. Navyše niektoré krajiny by ju rady videli oslabenú a rozdrobenú. „Preto musíme brániť oboje: európske hospodárske záujmy aj európske hodnoty,“ vyhlásil Jyrki Katainen. (lj)