V priestoroch EHSV sa uskutoční výstava Post-industrial Societies: Art & Crisis of Values (Postindustriálne spoločnosti: umenie a kríza hodnôt), ktorá predstaví diela španielskeho umelca Jesusa Montoiu Oribeho. Výstava bola zorganizovaná so zámerom vyzdvihnúť prácu EHSV v oblasti priemyselných zmien, preto je partnerom podujatia poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI). Záujemcovia si môžu výstavu pozrieť od 3. do 30. júna a jej slávnostné otvorenie je naplánované na 3. júna 2019 pri príležitosti schôdze CCMI.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)