skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Hlavné body zhrnutia štúdie na tému Mládež a EÚ: dojmy, poznatky a očakávania boli predstavené 15. mája v tlačovej miestnosti v budove Európskej komisie Charlemagne.

Cieľom tohto prieskumu je porovnať postoje mladých ľudí, ktorí študujú v európskych školách v Bruseli a v školách vo Francúzsku, Švédsku, v Nemecku, Taliansku a Rumunsku, ktoré sa riadia národnými vzdelávacími systémami. Koľko toho vedia mladí ľudia o EÚ a kde sa to naučili? Čo si myslia o EÚ a ako podľa ich názoru EÚ môže ovplyvniť alebo ovplyvní ich životy? Existujú výrazné rozdiely medzi členskými štátmi a majú študenti európskych škôl podstatne rozdielne postoje?

Na margo prieskumu predseda skupiny Rozmanitá Európa v EHSV Arno Metzler povedal: „Je nevyhnutné vybudovať nové európske občianstvo ako spôsob zapojenia ľudí a ich obohacovania. Mali by sme vypracovať nové vzdelávacie nástroje týkajúce sa EÚ, napríklad vytvoriť európsku vzdelávaciu platformu alebo zaviesť konkrétny predmet v školách s cieľom priblížiť každodennú činnosť inštitúcií EÚ. Chceme zvýšiť aktivitu európskeho spoločenstva. Organizácie občianskej spoločnosti a občania by mali šíriť myšlienku a ciele Európy. Musíme využiť potenciál našej mladej generácie a načúvať jej, a to tak na národnej, ako aj európskej úrovni.“ (ih)