Jednotný trh priniesol európskym občanom veľmi hmatateľné výhody

Jednotný trh priniesol európskym občanom mnoho skutočných výhod, uvádza Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v reakcii na posúdenie súčasného stavu jednotného trhu Európskej komisie. Cenovo dostupné cestovanie lietadlom, koniec roamingových poplatkov, rozšírené pracovné príležitosti v rámci trhu práce na celom kontinente, práva spotrebiteľov, ktoré poskytujú vysokú úroveň cezhraničnej ochrany. Tieto úspešné príklady môžu byť protilátkou proti populizmu, nacionalizmu a protekcionizmu, tvrdí EHSV.

EHSV na svojom plenárnom zasadnutí 15. mája prijal stanovisko k oznámeniu Komisie Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení. Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku., v ktorom sa vyhodnocuje 25 rokov jednotného trhu a zložité úlohy, pred ktorými stojíme.

EHSV vo svojom stanovisku uviedol, že jednotný trh je obrovským úspechom, a EÚ musí zabezpečiť, aby si občania uvedomovali, že mnohé zo skutočných výhod, ktoré za posledných 25 rokov požívajú spotrebitelia, vlastníci podnikov alebo pracovníci, sú výsledkom jednotného trhu – sú to výhody, ktoré sa odhadujú na 8,5 % HDP EÚ:

Jednotný trh pre európske spoločnosti znamená príležitosti na rozšírenie svojich činností po celej EÚ. Na celosvetovej úrovni Európa získala trh so silou 512 miliónov spotrebiteľov, čo sa nedávno potvrdilo v súvislosti s medzinárodným úsilím o dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Tento pozitívny príklad môže pomôcť získať podporu potrebnú na to, aby sa jednotný trh prispôsobil digitálnemu veku, tvrdí EHSV.

Jednotný trh sa musí vnímať aj ako príležitosť na opätovné potvrdenie európskych hodnôt a práv: „Hodnoty slobody, hospodárskeho rastu, demokracie, mieru, vedy a inovácií, politickej stability, spotrebiteľských a sociálnych práv musia byť vždy prítomné v mysliach občanov. Sú predpokladom pokroku a prosperity pre všetky členské štáty a všetkých občanov,“ hovorí spravodajca Gonçalo Lobo Xavier.

„Jednotný trh ovplyvňuje každého, a to je to, čo ho robí tak silným,“ hovorí pomocný spravodajca Juan Mendoza Castro. „Musíme bojovať proti populistickým a nacionalistickým hrozbám, ktoré sú v Európe na vzostupe, a jednotný trh je jedným z najlepších nástrojov, ktoré máme proti týmto odkazom“.

EHSV sa tiež zameriava na politiku hospodárskej súťaže EÚ. Jej pravidlá, ktoré obmedzujú štátnu pomoc a bojujú proti zneužívaniu dominantného postavenia, sú zdrojom dynamiky európskeho trhu a výhod pre spotrebiteľov a podniky. Vzhľadom na tvrdú celosvetovú konkurenciu zo strany oligopolov alebo monopolov (niekedy vo vlastníctve štátu) by však mala EÚ od svojich obchodných partnerov vyžadovať reciprocitu, aby pomohla európskym podnikom konkurovať na trhoch. (dm)