Cena EHSV pre občiansku spoločnosť v roku 2019 venovaná zlepšeniu postavenia žien

Prestížna Cena EHSV pre občiansku spoločnosť bude v roku 2019 venovaná zlepšeniu postavenia žien a boju za rodovú rovnosť

Prihlášky na rok 2019 možno zasielať už odteraz.

 

Dostupné jazyky:

Úvodník

Hlasovali sme a zvolili si svojich zástupcov v Európskom parlamente Hlasovali sme a predovšetkým sme pochopili, že naším hlasovaním môžeme ovplyvňovať náš každodenný život.

Dôležité dátumy

V skratke

Podpredsedníčka EHSV Isabel Caño odštartovala dvadsaťkilometrový bruselský maratón jedným zo šiestich štartovacích výstrelov.

Viac ako 40 000 bežcov zo 137 rôznych krajín sa zúčastnilo na tomto 20 km dlhom športovom podujatí v Bruseli, ktoré 19. mája 2019 oslávilo 40. výročie svojho vzniku. Tohtoročný beh sa uskutočnil v znamení eurovolieb so sloganom „Tentoraz idem voliť“.

Diľana Slavova predstavila názory EHSV na zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Východného partnerstva

Predsedníčka sekcie EHSV pre vonkajšie vzťahy Diľana Slavova sa zúčastnila na zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Východného partnerstva, ktoré 13. mája pri príležitosti osláv 10. výročia založenia Východného partnerstva usporiadala Rada EÚ.

EHSV oslavuje 25. výročie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP)

Dvadsiate piate výročie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorá nadobudla platnosť v roku 1994, bolo hlavnou témou zasadnutia Poradného výboru EHP 23. a 24. mája.

Jedáleň EHSV a VR bez plastov

Od 14. mája sa v spoločnej jedálni Európskeho výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v budove Jacques Delors nepoužívajú jednorazové plastové materiály alebo výrobky balené v plastoch, čím sa táto jedáleň stáva prvou bezplastovou jedálňou v rámci európskych inštitúcií.

Aktuality EHSV

Margrethe Vestager v EHSV: „Potrebujeme celosvetové riešenie pre zdaňovanie digitálneho hospodárstva“

Európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager na májovom plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHVS) povedala, že „Komisia presadzuje zdaňovanie digitálneho hospodárstva, pretože potrebujeme celosvetové riešenie: je neprípustné, že niektoré spoločnosti dane platia, a iné nie.“ Komisárka však vysvetlila, že EÚ musí najskôr nájsť európske riešenie.

Boj proti antisemitizmu je zároveň bojom za demokratickú Európu založenú na hodnotách

Raya Kalnova (Európsky židovský kongres), Michal Bilewicz (Centrum pre výskum predsudkov, Varšavská univerzita), a Joel Kotek (Slobodná univerzita Brusel – ULB) sa na pozvanie EHSV zúčastnia na diskusii o antisemitizme v Európe, ktorá sa uskutoční počas májového plenárneho zasadnutia výboru.

EHSV predkladá návrh na posilnenie prínosu MSP pre biohospodárstvo

„Medzi budúce výzvy patrí boj proti zmene klímy a zabezpečenie výživy pre planétu, ktorá sa čoskoro stane domovom pre 10 miliárd ľudí. Biohospodárstvo, ktoré zahŕňa produkciu obnoviteľných biologických zdrojov a ich premenu na potraviny, krmivo a biovýrobky, môže zohrávať dôležitú úlohu pri riešení oboch výziev,“ povedali Mindaugas Maciulevičius a Udo Hemmerling, spravodajcovia stanoviska EHSV na tému Aktualizácia stratégie pre biohospodárstvo, ktoré bolo prijaté 15. mája.

Dôstojné starnutie – ľudské právo, ale aj príležitosť pre hospodársky pokrok

EHSV sa domnieva, že dôstojnú starnutie by sa malo stať základným právom. Európania žijú dlhšie, čo je dobrá správa. So starnutím sa však objavujú nové sociálne, hospodárske a so zdravím súvisiace problémy, ktoré postihujú tak staršie osoby, ako aj ich rodiny a spoločnosť. Príliš dlho sa táto téma zanedbávala a rastúce potreby starších ľudí sa nepredvídali, tvrdí EHSV. V stanovisku prijatom 15. mája EHSV zdôrazňuje obrovský potenciál starších ľudí pre nové pracovné miesta a technologický pokrok.

Európska občianska spoločnosť požaduje politický záväzok dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami

V dôsledku obáv, že nedávne útoky na práva žien v Európe by mohli vážne ohroziť pokrok zameraný na dosiahnutie rovnosti mužov a žien, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) naliehavo vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby rodovú rovnosť zaradili na popredné miesto svojho politického programu.

EHSV žiada vlády, aby v Európe podnecovali a podporovali filantropiu

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzval členské štáty EÚ, aby vytvorili priaznivé prostredie pre filantropiu v súlade so slobodami a základnými právami EÚ, a odporúča, aby filantropiu uznali a podporovali ako formu prejavu spoločenskej angažovanosti v záujme spoločného blaha.

Jednotný trh priniesol európskym občanom veľmi hmatateľné výhody

Jednotný trh priniesol európskym občanom mnoho skutočných výhod, uvádza Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v reakcii na posúdenie súčasného stavu jednotného trhu Európskej komisie. Cenovo dostupné cestovanie lietadlom, koniec roamingových poplatkov, rozšírené pracovné príležitosti v rámci trhu práce na celom kontinente, práva spotrebiteľov, ktoré poskytujú vysokú úroveň cezhraničnej ochrany. Tieto úspešné príklady môžu byť protilátkou proti populizmu, nacionalizmu a protekcionizmu, tvrdí EHSV.

Umelá inteligencia v Európe: na nikoho sa nesmie zabudnúť

Rozvoj umelej inteligencie v Európe by mal byť čo najinkluzívnejší. Uvádza to EHSV vo svojom hodnotení Koordinovaného plánu v oblasti umelej inteligencie, ktorý vypracovala Európska komisia. Politickými opatreniami by sa malo zabezpečiť, aby občianska spoločnosť využívala množstvo výhod, ktoré prináša umelá inteligencia, zároveň by sa však mali minimalizovať riziká, ako je manipulácia demokratických procesov.

Aktuality skupín

Hlas pracovníkov v budúcom Európskom parlamente

skupina Pracovníci v EHSV

„Je potrebné, aby hlas pracovníkov bolo zvučne a jasne počuť nielen v Európskom parlamente, ale tiež v Komisii,“tvrdí predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke. Z tohto dôvodu skupina Pracovníci v EHSV usporiadala 22. mája 2019 v rámci kongresu ETUC sprievodné podujatie, na ktorom sa diskutovalo o možných spôsoboch, ako zabezpečiť, aby práva pracovníkov boli v centre politickej agendy v novom Európskom parlamente počas nadchádzajúcich piatich rokov.

Skupina Rozmanitá Európa uverejňuje zhrnutie štúdie o mladých ľuďoch a EÚ

skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Hlavné body zhrnutia štúdie na tému Mládež a EÚ: dojmy, poznatky a očakávania boli predstavené 15. mája v tlačovej miestnosti v budove Európskej komisie Charlemagne.

Podpredseda Komisie diskutoval so skupinou Zamestnávatelia o budúcich politických prioritách

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Investície v EÚ, súčasné výzvy pre EÚ a možné priority na nasledujúce funkčné obdobie Európskej komisie a Európskeho parlamentu, to boli hlavné témy diskusie podpredsedu Európskej komisie Katainena s členmi skupiny Zamestnávatelia na schôdzi skupiny 15. mája 2019.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

„Hlavný štart“ pre čistú mobilitu

V súvislosti s diskusiou o čistej mobilite privíta EHSV 3. júla 2019 Alberta Toscana, novinára a autora knihy Gino Bartali. Una bici contro il fascismo (Bicykel proti nacistickému barbarstvu – Neuveriteľný osud šampióna Gina Bartaliho). Taliansky cyklistický šampión Gino Bartali bol neobyčajným človekom a diskrétnym hrdinom, ktorý počas holokaustu zachránil stovky talianskych židov.

Výstava s názvom „Postindustriálne spoločnosti: umenie a kríza hodnôt“

V priestoroch EHSV sa uskutoční výstava Post-industrial Societies: Art & Crisis of Values (Postindustriálne spoločnosti: umenie a kríza hodnôt), ktorá predstaví diela španielskeho umelca Jesusa Montoiu Oribeho. Výstava bola zorganizovaná so zámerom vyzdvihnúť prácu EHSV v oblasti priemyselných zmien, preto je partnerom podujatia poradná komisia pre priemyselné zmeny (CCMI). Záujemcovia si môžu výstavu pozrieť od 3. do 30. júna a jej slávnostné otvorenie je naplánované na 3. júna 2019 pri príležitosti schôdze CCMI.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Rada hostí výstavu EHSV „EÚ hovorí vaším jazykom“

poster EU speaks your language

Rada EÚ poskytne svoje priestory výstave „EÚ hovorí vaším jazykom“. Táto výstava bola pôvodne predstavená v EHSV v septembri 2018 pri príležitosti 60. výročia prvého právneho aktu, ktorým sa v EÚ zakotvila viacjazyčnosť.

Výstavu „EÚ hovorí vaším jazykom“, ktorá bola otvorená v septembri 2018 pri príležitosti 60. výročia nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1/1958, zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor.

 

Výstava EHSV s názvom „Together for Inclusion“ (Spoločne za integráciu) vystavená na podujatí Európske rozvojové dni

Výstava fotografií Together for Inclusion (Spoločne za integráciu) bude prebiehať 18. a 19. júna 2019 v Global Village v rámci podujatia Európske rozvojové dni 2019), ktoré organizuje Európska komisia v Tour & Taxis v Bruseli.

Výstavu zorganizoval EHSV v spolupráci s Medzinárodným konzorciom pre telesné postihnutie a rozvoj (IDDC). Bola prezentovaná v EHSV v decembri minulého roka pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím.