Digitálna publikácia – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) – 60 rokov angažovanosti

Občianska spoločnosť sa angažuje za budúcnosť Európy

Pred 60 rokmi – 19. mája 1958 – sa uskutočnilo prvé plenárne zasadnutie výboru, ktorý vznikol na základe Rímskych zmlúv v roku 1957. Jeho dejiny sú odvtedy spojené s procesom európskej integrácie, o ktorú sa neustále snaží.

Táto digitálna publikácia mapuje 60 rokov angažovanosti výboru za zapojenie občianskej spoločnosti v celej jej rozmanitosti do budovania Európy vyzdvihujúc pritom jej úspechy, hlavné výsledky, pridanú hodnotu a víziu budúcnosti Európy.

Táto pútavá publikácia obohatená o multimediálny obsah, predovšetkým videá a infografiky, je adresovaná tak odbornému publiku (médiá, organizácie občianskej spoločnosti, hospodárske a sociálne rady, iné inštitúcie, vysoké školy atď.), ako aj širokej verejnosti. Cieľom publikácie, ktorá sa má ďalej vyvíjať, je vyzdvihnúť jedinečnú úlohu, ktorú EHSV – a občianska spoločnosť, ktorú zastupuje – zohráva v procese európskej integrácie ako hnacia sila participatívnej demokracie.

Bude ju možné prehliadať na mobilných zariadeniach (zatiaľ na tabletoch a neskôr aj na smartfónoch) a najprv bude na internetovej stránke výboru k dispozícii v troch jazykoch (EN, FR a DE). (fgr)