EHSV zorganizoval 29. apríla webinár s cieľom preskúmať súčasný stav vzťahov medzi EÚ a Afrikou, ktoré sú považované za jednu z hlavných priorít Komisie na nasledujúce roky a v súčasnosti ich ohrozuje pandémia COVID-19. Účastníci sa zhodli na tom, že kľúčovými otázkami sú konsolidácia dodávateľských reťazcov a dohoda o znížení zahraničného dlhu afrických krajín.

Na tejto diskusii, ktorá je jednou zo série webinárov organizovaných EHSV s cieľom vyjadriť sa k pandémii COVID-19 a jej dôsledkom, sa zúčastnili predseda EHSV Luca Jahier; zástupkyňa generálneho tajomníka OSN a výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN pre Afriku Vera Songwe; veľvyslanec, vedúci delegácie EÚ a osobitný zástupca Európskej únie pri Africkej únii Ranieri Sabatucci; bývalý generálny riaditeľ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO) v Európskej komisii Stefano Manservisi; predsedníčka sekcie pre vonkajšie vzťahy EHSV Diľana Slavova a riaditeľ odboru regionálnej integrácie, infraštruktúry a obchodu pri Európskej hospodárskej komisii OSN pre Afriku Stephen Karingi. (dgf)