Predseda EHSV Luca Jahier vyzýva na vytvorenie Únie zdravia

Jednou z hlavných priorít do budúcna musí byť plnohodnotná Únia zdravia. Na historicky prvom webinári EHSV, ktorý sa konal 24. apríla 2020, to vyhlásil predseda výboru Luca Jahier. Ako zdôraznil, nastal čas urobiť ďalší krok v rámci európskej integrácie.

Podľa jeho slov musí EÚ spoločne riešiť situáciu v zdravotníctve, ktorú spôsobila súčasná koronakríza. Mala by pri tom vychádzať z opatrení, ktoré sa prijali v uplynulých týždňoch, a následne predložiť jasnú víziu. „Musíme pomôcť ľuďom, ktorých postihla táto pandémia, ale takisto sa musíme spoločnými silami snažiť, aby sme predišli novej,“ uviedol Luca Jahier. „EÚ musí byť silnejšia. Požadujú to aj jej občania a my máme na to teraz vhodnú príležitosť.“

Do diskusie o výzvach, ktorým EÚ čelí v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19, sa zapojila aj poslankyňa EP a podpredsedníčka jeho Výboru pre rozpočet Margarida Marques a bývalý predseda talianskej vlády a súčasný predseda inštitútu Jacquesa Delorsa Enrico Letta.

V súvislosti s tým, že Európska rada sa 23. apríla 2020 dohodla na fonde EÚ na obnovu, pričom schválila balík záchranných sietí vo výške 540 miliárd EUR (ktorý týždeň predtým schválila Euroskupina), predseda EHSV s potešením konštatoval, že to nevyvolalo medzi členskými štátmi žiadne napätie. V tomto duchu europoslankyňa Marques zdôraznila, že Rada vyslala Európanom jasný a pozitívny signál, keďže „žiaden členský štát nebude schopný dodržať fiškálne pravidlá EÚ. Ide o symetrickú krízu so symetrickými následkami, pričom obnova je potrebná nielen na vnútroštátnej úrovni, ale aj na európskej. Musíme ponúknuť konkrétne riešenia a byť solidárni.“

Pokiaľ ide o budúcnosť, Enrico Letta povzbudil Komisiu, aby sa nebála byť ambicióznejšia: „V tejto situácii je nanajvýš dôležité, aby Komisia postupovala rozvážne a – inšpirujúc sa Jacquesom Delorsom – bola výrazne proaktívna. Mala by vypracovávať odvážne návrhy, ktoré by predstavila občanom aj vtedy, ak ešte nebudú úplne všetky odobrené členskými štátmi. Občania zohrávajú pri riešení problémov zásadnú úlohu a ak budú s navrhovaným riešením súhlasiť, členské štáty budú tiež.“ (mp)