Perspektíva miestnej úrovne – Osobitný diel – Úspech alebo zlyhanie: Európa zápasí s koronavírusom

Je EÚ schopná zvládnuť výzvu, ktorú predstavuje ochorenie COVID-19? Môžu ľudia očakávať, že EÚ im tentoraz pomôže prekonať ťažké časy, alebo sa budú cítiť opustení tak, ako pri iných dvoch veľkých krízach tohto storočia? Keďže epidémia, ktorá sa šíri v celej Európe, si vyberá veľmi vysokú daň na ľudských životoch a spôsobuje obrovské škody v hospodárstve, predseda EHSV Luca Jahier sa zamýšľa nad doterajšou reakciou EÚ a upozorňuje na odvážne opatrenia, ktoré boli ešte včera nemysliteľné. Zároveň sa však domnieva, že bude potrebné vynaložiť ešte mnoho úsilia, pričom načrtáva možnosti, ako by mohli európski vedúci predstavitelia nájsť spoločnú reč. (ll)

Dostupné jazyky:

Úvodník

Európu musíme nielen zachrániť, ale aj opätovne naštartovať!

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

pandémia ochorenia COVID-19 prerástla do núdzového stavu, ktorý sa rýchlo mení pred našimi očami. Počet prípadov v Európe a vo svete neustále pribúda a prijímané opatrenia zasahujú do všetkých sfér spoločnosti.

Svetové spoločenstvo naposledy čelilo takejto dramatickej kríze počas druhej svetovej vojny. Žiadna vláda v Európe ani kdekoľvek inde nemôže uvažovať o tom, že by takúto pandémiu zvládla sama. Všetky členské štáty sa musia spojiť, vzájomne sa podporovať a postupovať spoločne. Nesystematický prístup jednotlivých členských štátov je zaručeným receptom na neúspech. Ak teraz urobíme chybu, možno sa nám ju už nikdy nepodarí napraviť.

Príspevky členov EHSV

Nakresli mi...*

Od apríla začíname súbor článkov „Nakresli mi...*“, ktorý pripravili členovia EHSV.

 

V čase COVID-19

Isabel Caño Aguilar

Zažívame výnimočnú a nezvyčajnú situáciu.

Na jednej strane sme izolovaní v našich krajinách, v našich príbytkoch, a na druhej strane s určitosťou vieme, že svet sa nemôže zastaviť a že občianska spoločnosť každé ráno vstane a pustí sa do práce. Tieto bezprecedentné okolnosti znamenajú pre všetkých z nás obrovskú emocionálnu záťaž.

Výzva, ktorú zvládneme

Milena Angelova

Ochorenie COVID-19 je najväčšou výzvou, ktorej v tomto storočí čelíme. Nebudem sa zaoberať jeho negatívnymi účinkami na náš život, základné práva a slobody, hospodárstvo a kvalitu životných podmienok. Skôr sa pokúsim načrtnúť pozitívny a pragmatický pohľad na to, ako zo súčasnej situácie vyťažiť čo najviac. Spoločne ju dokážeme zvládnuť, ak budeme naďalej sústredení, budeme tímovo spolupracovať a budeme zodpovední.

Solidaritou proti koronavírusu

Rozhovor s Giuseppem Guerinim

Pán Guerini, ako prežívate toto zložité obdobie?

Pociťujem veľmi silný tlak, a to tak z hľadiska pracovného vypätia, ako aj z osobného a emocionálneho hľadiska. Žijem v Bergame, a teda v epicentre talianskej epidémie a človek má dojem, že je vtiahnutý do víru udalostí, kde dominuje utrpenie a obrovský počet mŕtvych, čo na nás neustále dolieha pocitom úzkosti a nemohúcnosti. Každý z nás pozná niekoho v kruhu svojich priateľov, kolegov, alebo známych, kto sa stal obeťou tohto ochorenia a patrí buď k zosnulým, alebo k tým, ktorí zápasia o život na jednotkách intenzívnej starostlivosti. 

Koronavírus zmení našu spoločnosť k lepšiemu

Adam Rogalewski

Epidémia koronavírusu (COVID-19) od základov zmení náš život a taktiež naše krajiny, hospodárstvo a spoločnosť. Uvedomili sme si už, do akej miery sme zraniteľní aj napriek tomu, že sa naše životné podmienky v priebehu rokov v nevídanej miere zlepšili, a to aj vďaka technickému pokroku vrátane digitalizácie a umelej inteligencie. Keďže sme zostali izolovaní v našich domácnostiach, uvedomili sme si aj to, aký význam majú pre náš každodenný život ostatní ľudia a spoločnosť. Kríza spôsobená koronavírusom veľmi jasne vyvracia neoliberálny pohľad, že spoločnosť neexistuje. V čase krízy, akej sme teraz svedkami, je to práve spoločnosť, alebo inými slovami, solidarita občanov, ktorá nás môže chrániť pred účinkami vírusu.

Nenapraviteľné hospodárske škody

Helena De Felipe Lehtonen

V súvislosti s pandémiou, ktorej momentálne čelíme a ktorá najviac zasiahla staršiu generáciu a ľudí s oslabeným zdravím, sa vynára otázka, či tento vírus nebol vyrobený v laboratóriu, odkiaľ sa – či už úmyselne, alebo len náhodou – rozšíril do celého sveta. Bežný človek si na túto otázku nevie odpovedať. Aj keby sme mali do jesene 2021 k dispozícii potrebnú vakcínu, kto nám môže zaručiť, že najbližšiu zimu nás nepostihne iný vírus, ktorý bude mať podobné následky ako terajší koronavírus? (Spomeňme si na španielsku chrípku z roku 1918.)

Vedúci predstavitelia EÚ reagujú na pandémiu COVID-19

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen:

Použijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme zabránili šíreniu #coronavirus, pomohli chorým a zabezpečili, že európska ekonomika túto krízu prekoná.
Som presvedčená, že EÚ môže odolať otrasom našich systémov zdravotnej starostlivosti a našich hospodárstiev. Každý členský štát však musí plne prevziať svoju zodpovednosť. A Európska únia ako celok musí byť rozhodná, koordinovaná a zjednotená.

Aktuality EHSV

Za bezprecedentnú solidaritu

Európsky hospodársky a sociálny výbor 6. apríla, deň pred zasadnutím euroskupiny, ktoré sa uskutočnilo 7. apríla, prijal vyhlásenie, v ktorom vyzval na bezprecedentnú solidaritu medzi členskými štátmi a žiadal rýchlu a naliehavú reakciu na pandémiu COVID-19. EHSV upozornil na to, že členské štáty nesú svoj údel spoločne a zdôraznil, že je potrebné prijať spoločné opatrenia vzhľadom na výzvy v oblasti verejného zdravia a politické, hospodárske a sociálne dôsledky súčasnej krízy.

Teraz alebo nikdy je čas ukázať, že sme Únia. Vyhlásenie EHSV k epidémii COVID-19

Členovia EHSV prijali 17. marca 2020 vyhlásenie nazvané Teraz alebo nikdy je čas ukázať, že sme Únia, ktorým reagovali na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Požadovali v ňom väčšiu solidaritu a spoločné kroky na európskej úrovni na účinné zvládnutie dôsledkov pandémie. Členovia zdôraznili význam spoločných opatrení, aby sa všetky členské štáty mohli spojiť, vzájomne sa podporovať a postupovať spoločne.

Reakcia na koronavírus: návrh Komisie na využitie Fondu solidarity EÚ nepostačuje

EHSV prijal 25. marca všeobecne priaznivú pozíciu k návrhu Európskej komisie na zmenu a doplnenie nariadenia Rady o Fonde solidarity Európskej únie (FSEÚ) v reakcii na vypuknutie epidémie koronavírusu. Hoci pozičný dokument EHSV v plnej miere podporuje navrhované rozšírenie rozsahu pôsobnosti FSEÚ, EHSV sa domnieva, že zdroje vyčlenené na finančný nástroj sú celkovo nepostačujúce a jeho finančné ustanovenia sú neprimerané.

Reakcia na koronavírus: EHSV žiada rozsiahlejší európsky investičný plán

EHSV podporuje investičnú iniciatívu Európskej komisie v reakcii na koronavírus, žiada však vytvorenie rozsiahlejšieho investičného plánu na podporu členských štátov v ich reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Cieľom iniciatívy je podporiť investície do zdravotnej starostlivosti a iných odvetví hospodárstva členských štátov. EÚ má v pláne zmobilizovať hotovostné rezervy, t. j. nepoužité predbežné financovanie z fondov EÚ, a poskytnúť finančnú podporu.

Letectvo: EHSV podporuje dočasné pozastavenie uplatňovania pravidiel EÚ o prideľovaní prevádzkových intervalov na letiskách

EHSV podporuje návrh Komisie dočasne pozastaviť uplatňovanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách z dôvodu šírenia koronavírusu. Výbor zdôrazňuje, že pozastavenie by sa malo uplatňovať do konca letného letového poriadku 2020 a že toto naliehavé opatrenie by malo byť súčasťou oveľa širšieho balíka opatrení, ktoré by odvetviu leteckej dopravy EÚ umožnili zotaviť sa po kríze súvisiacej s koronavírusom.

Aktuality skupín

Kríza spôsobená koronavírusom: musíme chrániť zdravie ľudí a udržať európske hospodárstvo

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Kríza spôsobená koronavírusom je najväčšou výzvou, akej EÚ čelí od svojho vzniku. Členským štátom, podnikom a občanom EÚ nastali veľmi ťažké časy. Zároveň je to však pre EÚ príležitosť opäť preukázať svoju opodstatnenosť a plniť si svoje povinnosti tým, že bude pomáhať krajinám EÚ prekonať následnú hospodársku krízu.

Pracovné práva a demokracia terčom útokov

Skupina Pracovníci v EHSV

Ako sa kríza v súvislosti s ochorením COVID-19 v Európe naďalej stupňuje, skupina Pracovníci v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore je mimoriadne znepokojená informáciami o útokoch na kolektívne vyjednávanie a práva pracovníkov v niektorých členských štátoch. Obzvlášť nás znepokojuje situácia v Poľsku, kde vláda navrhuje núdzové právne predpisy na riešenie krízy v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré budú v rozpore s nezávislosťou Rady pre sociálny dialóg a autonómiou sociálnych partnerov. Skupina Pracovníci si tiež uvedomuje, že v Taliansku, kde sa vláda a sociálni partneri dohodli, že o podpore v nezamestnanosti pre pracovníkov, ktorí nemôžu pracovať počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19, sa rozhodne v kolektívnom vyjednávaní, krajne pravicoví politici vyzvali na pozastavenie takéhoto kolektívneho vyjednávania.

Dôveryhodné médiá proti falošným správam o COVID-19

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Jedzte cesnak, pite teplú vodu, nejedzte zmrzlinu...možno ste tiež natrafili na internete na tieto „rady“ ako sa vyhnúť tomu, aby ste sa nakazili COVID-19. Nedávno som hovoril s jednou známou – nebudem uvádzať žiadne mená – a tá mi povedala, že je veľmi frustrovaná tým, že nedokáže nájsť pravdivé informácie o víruse. 

 

V skratke

EHSV podporuje rozhodnutie Európskej rady začať prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier a predsedníčka sekcie pre vonkajšie vzťahy Diľana Slavova vydali 26. marca spoločné vyhlásenie, v ktorom uvítali rozhodnutie Rady z 24. marca 2020 o začatí prístupových rokovaní s Albánskom a so Severným Macedónskom.

Podujatie YEYS 2020 zrušené: mladí Európania budú musieť s vyjadrením svojho názoru počkať

Podujatie „Vaša Európa, váš názor“ (YEYS 2020), ktoré sa malo pôvodne konať vo štvrtok 19. a v piatok 20. marca, muselo byť vzhľadom na vypuknutie nákazy COVID-19 zrušené. Toto rozhodnutie bolo prijaté v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých, čo je pre EHSV v kontexte súčasnej pandémie kľúčovou prioritou. Organizačný tím teraz zvažuje rôzne alternatívy na rok 2021, hoci zatiaľ nebolo prijaté konečné rozhodnutie.

EHSV v médiách

Pre našich čitateľov sme vybrali niekoľko titulkov článkov európskych médií, v ktorých bola spomenutá reakcia EHSV na krízu súvisiacu s ochorením COVID-19.

Rakúsko – Kleine Zeitung – Kleine Zeitung – EWSA-Präsident Jahier "Entweder eine Union – oder nichts"

Belgicko – LaLibre.be – "Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt": les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus