Mladí Európania chcú, aby vzdelávanie a sociálne médiá posilnili demokraciu a účasť občanov v EÚ

Participants in YEYS 2019

Návrh na povinné učebné osnovy o európskej politike s cieľom rozšíriť vedomosti občanov o EÚ pred tým, ako odovzdajú svoj hlas vo voľbách, získal najviac hlasov v tohtoročnom kole podujatia pre mladých Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré usporiadal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) 21. – 22. marca 2019. Táto iniciatíva bude spolu s troma ďalšími návrhmi zameranými na využitie nových technológií a sociálnych médií na zvýšenie účasti na európskych voľbách predložená na zváženie Európskemu parlamentu.

Po dvoch dňoch živých diskusií a debát predložilo 99 študentov stredných škôl vo veku 16 – 17 rokov, ktorí boli vybraní, aby sa zúčastnili na podujatí YEYS 2019, na záverečnom plenárnom zasadnutí 10 odporúčaní. V centre pozornosti boli vzdelávanie a sociálne médiá a viacero projektov navrhlo využívať online platformy a osobné stretnutia na (opätovné) prepojenie občianskej spoločnosti a tvorcov politiky. Najviac hlasov získali tieto štyri návrhy:

1. #Future is now, návrh povinných osnov pre školy v celej EÚ, ktoré by tvorili tri zložky: praktická časť (spojená s návštevou inštitúcií EÚ), teoretická časť (zahŕňajúca testy a prezentácie), a interaktívna platforma s kvízmi a videami.

2. EU&U.EU, webové sídlo so súhrnom informácií o EÚ a európskych voľbách s cieľom zvýšiť transparentnosť a osvetu prostredníctvom intenzívneho využívania sociálnych médií a multimediálneho obsahu.

3. (ex aequo) Europe E-VOTE, návrh stanoviť deň európskych volieb za štátny sviatok a propagovať elektronické hlasovanie, a From You to EU, iniciatíva na prepojenie sociálnych hnutí s politikmi, aby spoločne hľadali riešenia.

Ďalšie projekty, ktoré študenti navrhli:

#Insta (nt) vote, návrh na zlepšenie dosahu účtov EÚ na sociálnych médiách tým, že sa pridá kvalitný obsah zameraný špeciálne na mladých ľudí, napríklad krátke videá a komentáre influencerov, čo by mohlo pomôcť zvýšiť informovanosť a účasť.

Network of Young Europeans, projekt zameraný na informovanie o činnosti EÚ a hraniciach jej možností, na prepojenie rôznych ľudí z celej Európy a podnietenie diskusie prostredníctvom internetovej platformy na organizovanie projektov a uverejňovanie ich výsledkov.

Find(ing) your voice, projekt, ktorý by zahŕňal samit, ktorý by sa konal trikrát do roka, s osobným dialógom, a aktivity so zapojením mladých Európanov a politikov, ako aj webové sídlo, kde bude dostupný interaktívny obsah a informácie.

Shape your future – express yourself, webového sídlo, na ktorom by sa mohli uverejňovať názory na viaceré témy zamerané na mladých ľudí do 26 rokov. Používatelia by mohli vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s týmito názormi a najpopulárnejšie z nich by sa predložili Európskemu parlamentu.

SharEU, aplikácia, ktorá by umožnila prepojiť sociálne hnutia s inštitúciami EÚ, pričom špecializovaní moderátori by Európskemu parlamentu predkladali každý mesiac správu o navrhnutých iniciatívach, čím by sa vytvorilo užšie prepojenie s ľuďmi.

Voices worth being heard, platforma, na ktorej by sa mohli propagovať iniciatívy a príhovory s cieľom podporiť voličov, aby sa zapojili a bojovali za svoje vlastné myšlienky. Publikum by zvolilo iniciatívy, ktoré by sa mali predložiť Európskemu parlamentu.

Študentov privítal Luca Jahier, predseda EHSV, ktorý povedal: „Musíme nasledovať príklad Grety Thunberg, ktorá bola schopná priamymi slovami v krátkom čase zmobilizovať obrovské masy ľudí. Zapojte sa do tohto boja, provokujte, veď nebojujete len o svoju, ale aj o našu budúcnosť.“ Podpredsedníčka EHSV pre komunikáciu Isabel Caño ukončila podujatie týmito slovami:„Sme radi, že sme vaše nápady, sny, nadšenie a riešenia mohli spoznať v inštitúcii, akou je EHSV, kde sa všetci učíme, že rokovanie je cestou na dosiahnutie konsenzu.“ (dgf)