Po desiatich rokoch je iniciatíva „Vaša Európa, váš názor“ relevantnejšie než kedykoľvek predtým, tvrdí jej iniciátorka

V tomto roku oslavuje iniciatíva „Vaša Európa, váš názor“ (YEYS) desať rokov a redakcia EHSV Info sa stretla s bývalou podpredsedníčkou Irinou Pari, ktorá v roku 2010 prišla s myšlienkou na toto podujatie, aby si zaspomínala na začiatky YEYS a upriamila pohľad na budúcnosť Európy.

EHSV Info: Pani Pari, mohli by ste nám opísať, ako táto iniciatíva vznikla? Čo ju podnietilo?

Irini Pari: Ako podpredsedníčka pre komunikáciu som chcela zaujať mladých ľudí. Chcela som dať týmto „nezvyčajným podozrivým“ príležitosť zažiť, chápať a podeliť sa o Európu z prvej ruky, ďaleko od stereotypov a povzbudiť ich k tomu, aby sa angažovali a aktívne zapájali do diania v spoločnosti. Chcela som vidieť žiariť hviezdy Európy v očiach týchto mladých ľudí a aj sa mi to podarilo!

Ste spokojná so spôsobom, akým sa YEYS vyvíjal v priebehu rokov?

Áno! Je požehnaním vidieť rozvíjať sa a rásť niečo, čo ste vytvorili. Je to obrovská odmena vedieť, že ste sa dotkli tisícky mladých sŕdc v celej Európe. Využívam túto príležitosť a chcem sa srdečne poďakovať všetkým podpredsedom pre komunikáciu, ktorí prebrali štafetu, najmä Isabele, ako aj celému tímu YEYS za to, že toto podujatie prijal s takým veľkým nadšením a elánom a celé roky vykonáva dobrú prácu.

Akú úlohu by mali zohrávať mladí ľudia pri budovaní Európy teraz a v budúcnosti? Pevne verím v mladých ľudí a ich dynamiku. Mladí ľudia dnes vyrastajú v ťažkých a náročných časoch, ale každá výzva predstavuje tiež úžasnú príležitosť! Pozrite sa na mileniánov, už nachádzajú riešenia, skúmajú nové možnosti prostredníctvom hospodárstva a platforiem spoločného využívania zdrojov, rozvíjajú podnikanie, dávajú svojmu pracovnému životu zmysel a hodnoty, pričom ich prioritou je prinášať byť prínosom pre spoločnosť a bojovať proti zmene klímy. Vďaka rozhodnej činnosti mladých ľudí v oblasti klímy, ktorej sme dnes svedkami, by som povedala, že iniciatíva YEYS je relevantnejšia než kedykoľvek predtým – mladí ľudia sa chcú ujať slova a my im proaktívne poskytujeme priestor!

Ako by ste zhodnotili YEYS 2019?

Ako každý rok som ohromená výsledkami! V tomto roku tínedžeri z celej Európy diskutovali na tému Hlasujte za budúcnosť. Požadovali ďalšie vzdelávanie, viac informácií a väčšiu transparentnosť s využitím všetkých dostupných prostriedkov – interaktívnych webových stránok, prednášok, kontaktov, aktivít, stretnutí – a zapojením všetkých – seniorov, mládeže, politikov, sociálnych hnutí, odborníkov a médií.

Ako by mala podľa Vás mala vyzerať ideálna Európa?

Snívam o skutočne demokratickej Európe, v ktorej sa rešpektujú voľby, rozdelenie právomocí, základné práva a právny štát. O Európe, kde je prosperujúca, dynamická, nezávislá a participatívna demokracia založená na dialógu. Veľmi dobre vieme, že v živote nie je len jedna pravda! Je dôležité pochopiť názory iných ľudí, budovať mosty, nájsť zmysel jednotlivých vecí a povýšiť spoločné dobro nad individuálne záujmy. Som hrdá na to, že som členkou tohto výboru, pretože presne to tu robíme. Áno, Európa je pomerne veľkou výzvou. Áno, Európa je zložitá. Áno, Európa je nedokonalá, ale v tom spočíva jej krása. Budovanie Európy je dlhá a náročná cesta, ale stojí za to, vydajme sa na ňu spoločne!