História YEYS v digitálnej podobe

História podujatia Vaša Európa, váš názor v digitálnej podobe

Hlavné podujatie EHSV venované mládeži Vaša Európa, váš názor (YEYS) sa prvýkrát konalo 15. až 17. apríla 2010. Digitálna publikácia rekapituluje desať rokov angažovaného úsilia YEYS zapájať mladých ľudí z celej Európy do vytvárania politiky EÚ, vyzdvihuje otázky, ktorými sa účastníci podujatia zaoberali, návrhy, ktoré vzišli z ich diskusií, a výsledky, ktoré sa tým dosiahli, pričom poukazuje na prínos príspevku mladých ľudí k formovaniu Európy.

Publikácia ponúka bohatý multimediálny obsah, najmä videofilmy, a je určená širokej verejnosti i konkrétnym zainteresovaným stranám, ako sú mládežnícke organizácie, školy, združenia učiteľov a rodičov, médiá atď. Jej cieľom je okrem iného podporovať medzi účastníkmi YEYS pocit spolupatričnosti a zachovať ich posolstvo.

Publikácia sa bude dať čítať na mobilných zariadeniach (tabletoch a smartfónoch) a bude k dispozícii vo všetkých jazykoch na internetovej stránke výboru. (ks)