Komunikácia je výzvou, sociálne médiá sú odpoveďou

Účastníci podujatia Vaša Európa, váš názor sú síce tínedžeri, ale ich názory na záležitosti týkajúce sa EÚ sa veľmi neodlišujú od názorov dospelých: rovnako ako ich rodičia aj oni sa zaujímajú o nárast populizmu, hrozby pre demokraciu a najnovší vývoj, ktorý by mohol ohroziť projekt EÚ, ako je napríklad brexit. Takisto pochopili, že EÚ musí opätovne získať dôveru občanov prostredníctvom lepšej komunikácie a dokonca našli možné riešenie v podobe sociálnych médií ako kľúčového nástroja na zvýšenie transparentnosti, informovanosti a účasti na dianí v EÚ.

„V mojej krajine je nedostatok informácií o nadchádzajúcich európskych voľbách. Osobne som predtým, než som prišiel do Bruselu, nevedel nič,“ uviedol jeden z rakúskych študentov a dodal: „Keď politici vedú diskusie, hovoria jazykom, ktorému mladí ľudia nerozumejú.“ Otázku komunikácie spomenuli aj iní účastníci, ktorí sa rozhodli prejaviť dôveru najmä sociálnym médiám s cieľom dostať sa k mladým voličom: „Interakcia medzi sociálnymi médiami EÚ a ich priaznivcami sotva existuje, obsah je totiž veľmi nudný!,“ konštatoval jeden z nemeckých študentov.

Predmetom diskusií bola aj skutočnosť, že táto nedostatočná komunikácia môže vyústiť v nárast rôznych druhov populizmu a ohroziť demokraciu a hodnoty EÚ. „Tí, ktorí chodia spať v demokracii, sa jedného dňa môžu prebudiť do diktatúry,“ vyhlásil jeden z členov skupiny. Viacerí ďalší účastníci označili hodnoty EÚ za hlavné prvky, ktoré spájajú mladých ľudí zo všetkých členských štátov. „Pochádzame z rozličných krajín, všetci sa však spolu zasadzujeme za rovnaké hodnoty,“ zdôraznila jedna z mladých účastníčok, ktorej slová hneď podporil jej kolega tvrdiac, že „podstatou Európy je jednota v rozmanitosti a snaha zachovať mier a demokraciu“.

Všetky tieto obavy sa odrážajú v desiatich návrhoch študentov, ktoré obsahujú potrebu jasnosti a transparentnosti v rámci komunikačnej politiky EÚ. Podľa týchto mladých ľudí je riešenie doslova v našich rukách v podobe mobilných telefónov: sociálne médiá sú odpoveďou, pretože umožňujú priame prepojenie medzi politikmi a občanmi. „Politici si myslia, že mladí ľudia sa nezaujímajú o politiku, ale to nie je pravda. Ak však chcú, aby sa mládež zapojila, musia sa naučiť múdro používať sociálna médiá!“ uzavrel jeden z účastníkov. (dgf)