YEYS očami bývalých účastníkov: zážitok, ktorý ťa zmení

Prvý ročník podujatia Vaša Európa, váš názor (YEYS) sa uskutočnil v roku 2010, keď sa začínala zničujúca finančná kríza, na čele inštitúcií EÚ stáli iní predsedovia než dnes a brexit bol ešte neznámy pojem. Bolo to v čase, keď Instagram neexistoval, WhatsApp práve uzrel svetlo sveta a Twitter mal len 100 miliónov používateľov, čo je nič v porovnaní s 1,5 mld. používateľov registrovaných v roku 2019. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo, ale nadšenie a energia mladých ľudí sú stále rovnaké. EHSV na 10. výročie YEYS pozval troch bývalých účastníkov, aby sa zapojili do diskusií a podelili o svoje skúsenosti.

Carlos Acituno zo Španielska bol jedným z účastníkov prvého ročníka YEYS v roku 2010. V tom roku výbuch sopky na Islande zablokoval leteckú dopravu v Európe, takže niekoľko delegácií sa do Bruselu vôbec nedostalo a španielski a portugalskí učitelia museli svojich študentov dopraviť domov spoločne prenajatým mikrobusom. Carlos si však na YEYS spomína z mnohých iných dôvodov: „Bola to dobrá príležitosť oboznámiť sa s prácou inštitúcií EÚ a vytvoriť si osobnejší vzťah k EÚ.“ Carlos, ktorý má teraz 25 rokov, pracuje s dospievajúcou mládežou ako učiteľ matematiky, ale zaujíma ho aj politika: „Chcem získať skúsenosti s vyučovaním a v budúcnosti sa zapojiť do vzdelávacích iniciatív pre osoby so zdravotným postihnutím alebo si dokonca vytvoriť vlastnú konzultačnú spoločnosť v tejto oblasti.“ Carlos má veľmi jasnú predstavu o vplyve YEYS na jeho profesionálnu dráhu: „Nemôžem tvrdiť, že účasť na YEYS bola určujúca pre moje rozhodnutia, pretože v tom čase som už vedel, že sa chcem stať učiteľom, ale určite mi pomohla pochopiť prepojenie medzi vzdelávaním a politickou činnosťou.“

Ani nie tak dávno, pred siedmimi rokmi, v roku 2012, pricestovala do Bruselu aj Evita Nedzvecka z Lotyšska, aby sa zúčastnila na treťom ročníku YEYS. Teraz je najmladšou diplomatkou vo svojej krajine a pracuje pre lotyšské veľvyslanectvo v Osle. Skvelá kariéra, ktorú možno prepojiť aj s jej skúsenosťou s YEYS: „Som si istá, že vďaka účasti na YEYS sa vo mne zrodilo rozhodnutie študovať medzinárodné záležitosti, čo nakoniec viedlo k tomu, že som sa stala diplomatkou. Takisto mi to pomohlo pochopiť, ako inštitúcie prijímajú rozhodnutia a ako ich ľudia môžu ovplyvniť.“ Ale skúsenosti boli pozitívne aj z osobného hľadiska, keďže niektorí účastníci ostali v kontakte prostredníctvom sociálnych médií. Evita si z YEYS veľa odniesla: „Takisto mi to pomohlo získať skúsenosti a sebadôveru: po tejto skúsenosti som vedela, že dokážem urobiť, čokoľvek chcem.“

Giovanni Arcari z Talianska zažil podujatie YEYS v roku 2014 a pripája sa k názorom ostatných dvoch bývalých účastníkov: „Odjakživa som sa zaujímal o politiku, ale nie o politické strany, a vďaka YEYS som objavil úlohu EHSV a občianskej spoločnosti. Ja osobne budem ďalej šíriť informácie o poslaní a činnosti EHSV a o tom, aké je to skvelé zúčastniť sa na YEYS.“ Giovanni má teraz 22 rokov a študuje strojárstvo v Nemecku. Takisto zdôrazňuje prínos YEYS, pokiaľ ide o sebadôveru: „Bolo to pre mňa prvýkrát, čo som musel prehovoriť pred toľkými ľuďmi a navyše po anglicky. Skutočne mi to pomohlo odbúrať niektoré psychické zábrany a zistil som, že som schopný komunikovať s ľuďmi z iných krajín a s rôznym zázemím.“

Úlohou týchto „veteránov“ bolo zúčastniť na diskusiách a využiť svoje skúsenosti na pomoc účastníkom tohto ročníka, aby presnejšie koncipovali svoje návrhy. Všetci traja poukázali na energiu a entuziazmus študentov a žasli nad ich dobrými vedomosťami, ktoré získali najmä intenzívnym využívaním sociálnych médií a online zdrojov. Takisto súhlasili s tým, že metodika YEYS sa podstatne zlepšila. „Myslím si, že nový formát je oveľa tvorivejší, umožňuje účastníkom slobodne sa vyjadrovať,“ tvrdí Carlos. Giovanni s jeho názorom súhlasí, ale navrhuje, aby boli diskusie „o niečo štruktúrovanejšie“, aby sa zabránilo rozptyľovaniu pozornosti. Evita zhrnula diskusiu jednoduchou pravdou: „Talent je talent, nezáleží na tom, odkiaľ pochádza alebo akú metodiku používate.“ A to je skutočne podstatou YEYS. (dgf)