V súvislosti s pripravovanou agendou EÚ v oblasti zdravotného postihnutia v 4. dieli s názvom Dlhá a kľukatá cesta k prístupnosti preberieme situáciu zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. Porozprávame sa o tom, čo by EÚ mala urobiť, aby jej pracoviská boli inkluzívnejšie – nielen z materiálneho hľadiska, ale aj z hľadiska kolektívneho myslenia spoločnosti, ktorá takmer výlučne vníma jednotlivca len cez jeho postihnutie.

Frank Sioen a Alba Gonzalez, obidvaja zdravotne postihnutí, nám porozprávajú o prekážkach a ťažkostiach, ktoré museli prekonať, aby si našli a udržali prácu. Profesor politiky pre oblasť zdravotného postihnutia na univerzite v Leeds Mark Priestley vysvetlí, ako sa v posledných desaťročiach vyvíjalo právo na prácu osôb so zdravotným postihnutím v právnych predpisoch a politikách EÚ. A člen EHSV Ioannis Vardakastanis sa bude zaoberať tým, aké praktické opatrenia by mala obsahovať stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia v nadchádzajúcom desaťročí, aby prístupnosť v Európe skutočne fungovala.(ll)