EÚ by mala dôrazne zakročiť proti falošným správam

Regulácia sociálnych médií, rozvoj mediálnej gramotnosti a podpora nezávislej kvalitnej žurnalistiky patria podľa EHSV medzi hlavné podmienky boja proti dezinformáciám a zachovania demokracie v EÚ.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) usporiadal verejné vypočutie s cieľom preskúmať vplyv kampaní zameraných na podporu volebnej účasti v posledných európskych voľbách, analyzovať príležitosti na boj proti dezinformáciám a zabezpečiť, aby sa verejnosť počas budúceho päťročného inštitucionálneho cyklu viac zapájala do rozhodovania EÚ.

Z vypočutia vyplynulo, že Európania sú v rastúcej miere vystavení záplave falošných správ, nekvalitnej žurnalistike uprednostňujúcej senzáciechtivosť pred nestranným spravodajstvom a filtrovanému obsahu sociálnych médií prispôsobenému obchodným alebo politickým záujmom.

Vypočutie sa uskutočnilo s cieľom zhromaždiť podnety pre prieskumné stanovisko EHSV o účinkoch kampaní na zapájanie do politického rozhodovania, ktorého spravodajkyňou je Marina Škrabalo.

Okrem zástupcov inštitúcií EÚ a chorvátskeho predsedníctva Rady EÚ sa na vypočutí stretli najvyšší úradníci z Európskej federácie novinárov (EFJ), pracovnej skupiny East StratCom pôsobiacej v rámci v Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, organizácie EU DisinfoLab, Carnegie Europe a združenia Európske digitálne práva (EDRi).

Stanovisko EHSV bude predložené na plenárnom zasadnutí EHSV v marci. (ll)